Bestuur en Raad van Toezicht

Onze bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht bekleden nog vele andere functies:


Paul Keller

 • Board Member Creative Commons International
 • Board Member iCommons
 • Member of the management board of the Europeana Network
 • Advisory board member Open Knowledge GLAM working group++OpenGlamThe OpenGLAM Working Group is a global network of people who work to open up cultural data and content. More info

 

Kimon Moerbeek

 

Victor van der Chijs

 • Lid Dutch Creative Council
 • Commissaris RET
 • Lid Raad van Advies Van Berlo Industries
 • Lid Raad van Toezicht van Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 • Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep B.V.

 

Annet Kil

 • Lid Raad van Toezicht Katholieke Pabo Zwolle
 • Lid Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur VNU/EXhibitions Nationale Onderwijs Tentoonstelling
 • Lid Adviesraad Onderwijssummit (onbezoldigd)
 • Voorzitter themaraad educatie Winkelman Van Hessen Big Improvement Day (onbezoldigd)
 • Lid adviesraad LeerKracht, McKinsey (onbezoldigd)
 • Lid Kenniscentrum Kwaliteit van leraren Hogeschool Arnhem Nijmegen (onbezoldigd)
 • Lid werkveldadviescommissie Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Rijksuniversiteit Groningen (onbezoldigd)
 • Lid nationaal bestuur Zonnebloem Nederland, portefeuille werkgeverszaken (onbezoldigd)

 

Liesbeth Bijvoet

 • Lid Raad van Toezicht DutchCulture
 • Bestuurslid stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea
 • Bestuurslid Dansmakers aan ’t IJ
 • Bestuurslid Rijksakademie Artists’ Endowment Fund