Bestuur en Raad van Toezicht

Lees hier welke functie onze bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht nog meer bekleden.

Onze bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht bekleden nog vele andere functies:

Nora van der Linden

 • Bestuurslid Stichting NDSM-Werf (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Graduate School Social Sciences (GSSS), Universiteit van Amsterdam (bezoldigd)

Marc Vermeulen

 • Voorzitter bestuur Zuidelijke Rekenkamer (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht (bezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Stichting Alexander Amsterdam (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Inspectie van het Onderwijs (onbezoldigd)
 • Commissie Macrodoelmatigheid MBO (bezoldigd)
 • Wetenschappelijke adviesraad Fontys opleiding Kind & Educatie (bezoldigd)
 • Curatorium Brandweeropleidingen (bezoldigd)
 • Raad van Advies SLO (bezoldigd) 

Liesbeth Bijvoet

Valerie Frissen

 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam (bezoldigd)
 • Lid Dutch Creative Council (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Pilot Creatieve Industrie Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid Wetenschappelijke Adviesraad Instituut voor Informatierecht (IViR) (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Universiteit van Amsterdam / Communicatiewetenschap (onbezoldigd)
 • Lid bestuur SKU/Raad van Toezicht Radboud Universiteit (bezoldigd)
 • Lid Bestuur WTMC, Netherlands Graduate Research School of Science, Technology and Modern Culture (onbezoldigd)

Gijsbert van Herk

 • Lid Raad van Toezicht van Transvorm
 • Initiatiefnemer en Lid landelijke jury van www.prijsvraagwhocares.nl, ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning, met o.a. ministerie BZK (rijksbouwmeester), VWS, RvV en vier steden
 • Lid Sociaal Creatieve Raad (onbezoldigd)
 • Lid bestuur van Nationaal Programma Rotterdam op Zuid
 • Vicevoorzitter Conforte voor alle (verpleeg)zorgpartijen in Rotterdam/Rijnmond
 • Voorzitter ketenoverleg ouderen met daarin VVT, welzijn, ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars en de gemeente Rotterdam

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/bestuur-en-raad-van-toezicht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/bestuur-en-raad-van-toezicht/