Bestuur en Raad van Toezicht

Onze bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht bekleden nog vele andere functies:

Nora van der Linden

 • Lid Raad van Toezicht van Stichting TOT, die zich bezighoudt met talent- en leiderschapsontwikkeling in de publieke sector (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Graduate School Social Sciences (GSSS), Universiteit van Amsterdam

Kimon Moerbeek

 • Bestuurslid Kriterion (onbezoldigd)
 • Lid van de Wetenschappelijke adviesraad van de beroepsvereniging voor organisatieadviseurs en de Raad van organisatieadviesbureaus (onbezoldigd)

Victor van der Chijs

 • Lid Dutch Creative Council
 • Commissaris RET
 • Lid Raad van Advies Van Berlo Industries
 • Lid Raad van Toezicht van Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 • Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep B.V.

Annet Kil

 • Lid Raad van Toezicht Katholieke Pabo Zwolle
 • Lid Raad van Toezicht LeerKracht, McKinsey (onbezoldigd)
 • Lid nationaal bestuur Zonnebloem Nederland, portefeuille werkgeverszaken (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht PCOU/Willibrord Utrecht
 • Lid Raad van Toezicht Nationaal Onderwijsmuseum (onbezoldigd)
 • Lid werkveldadviescommissie Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Rijksuniversiteit Groningen (onbezoldigd)
 • Lid redactieadviesraad Didactief (onbezoldigd)
 • Lid stuurgroep Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (onbezoldigd)

Liesbeth Bijvoet

 • Lid Raad van Toezicht DutchCulture (onbezoldigd)
 • Bestuurslid stichting Samenwerkende Amsterdamse Musea (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Dansmakers aan ’t IJ (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Metropole Orkest (onbezoldigd)
 • Bestuurslid BIZ- KnowledgeMile Amsterdam (onbezoldigd)

Valerie Frissen

 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam
 • Lid Dutch Creative Council (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Pilot Creatieve Industrie Eindhoven (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Be Informed
 • Member Connect Advisory Forum (CAF), advisory group van EC/DG Connect (H2020-ICT) (onbezoldigd)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/bestuur-en-raad-van-toezicht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/bestuur-en-raad-van-toezicht/