Bijeenkomst ‘Flexwerk in de zorg’

Kennisland en het CAOP voeren een actieonderzoek uit binnen verschillende zorgbranches naar de oorzaken, invloeden en impact van het toenemende aantal flexwerkers in de zorg. Dit doen we samen met acht zorginstellingen en samenwerkende partijen verspreid over Nederland. Op 30 oktober komen we samen om elkaars casus en actie-agenda aan te scherpen en van elkaar te leren.


Tijd

14.00-17.00

Locatie
Vechtclub XL, Europalaan 2B, Utrecht

header_img
Bijeenkomst flexwerk in de zorg

Maker: KL

Rechten:

Download
30 oktober 2019

Onderdeel van dit actieonderzoek++ProjectpaginaKijk voor meer informatie over dit actieonderzoek op de projectpagina. is een zoektocht naar nieuwe oplossingsrichtingen. Zogenoemde leerteams kijken naar hoe de zorg in de toekomst bemenst, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijft. Gedurende de looptijd van het onderzoek (t/m voorjaar 2020) organiseren we twee keer een ‘ontwikkelplein’, waar we de tussenstand geven en samen met alle leerteams werken aan toekomstperspectieven.

Deze bijeenkomst is besloten.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het actieonderzoek kun je contact opnemen met Thijs van Exel (Kennisland) via 06-24361057 / te@kl.nl of Daniël van Hassel (CAOP ) via 06-29045349 / d.vanhassel@caop.nl.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/bijeenkomst-flexwerk-in-de-zorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/bijeenkomst-flexwerk-in-de-zorg/