congres ‘Kwaliteit van Onderwijs’

Kennisland neemt plaats in de schaduwraad van het congres Kwaliteit van Onderwijs.


Locatie
NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein

25 juni 2015

Op 25 juni 2015 vindt het congres ‘Kwaliteit van Onderwijs’ plaats in Nieuwegein. Initiatiefnemer Prof. Dr. Roel in ’t Veld heeft Kennisland gevraagd om als kritische vriend plaats te nemen in de schaduwraad van het congres. Vanuit de schaduwraad denken wij mee over de organisatie en invulling van het congres.

Het congres heeft een emergent karakter. Voorafgaand aan het congres vindt een nationale (digitale) dialoog plaats over de kwaliteit van onderwijs in Nederland. Deze start bij de essays van wetenschappers en prominenten, zoals Wim Deetman, Peter van Lieshout en Aleid Truijens. Vervolgens schrijven de schaduwraadleden kritische reflecties op de essays, en ook het publiek wordt uitgenodigd om zich te mengen in het debat. Op de dag van het congres zelf ligt de focus bij het gezamenlijk ontwerpen van de toekomst: hoe krijgen we betere scholen, curricula, methoden en evaluatiecriteria in Nederland?

Kijk voor meer informatie op de website www.kwaliteitvanonderwijs.nl, die in de periode voor en na het congres zal fungeren als communicatieplatform.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/congres-kwaliteit-van-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/congres-kwaliteit-van-onderwijs/