Dag van de Denktanks

Bekende denktanks geven workshops over innovatie voor maatschappelijke vraagstukken en beleidssectoren. Namens Kennisland geeft Chris Sigaloff een workshop over social labs als methode om aan maatschappelijke vraagstukken te werken. Nora van der Linden neemt namens Kennisland deel aan de expert-denktank.


Locatie
Provinciehuis Den Haag

09 maart 2016

Op 9 maart neemt Kennisland deel aan de Dag van de Denktanks. Op deze dag geven denktanks als de WRR, de Raad voor het Openbaar Bestuur, Movisie, het Rathenau Instituut, NSOB Denktank, Platform 31, Instituut voor Publieke Waarden, Drift, Public Space, Social Enterprise en wijzelf workshops over innovatie voor maatschappelijke vraagstukken en beleidssectoren. Namens Kennisland geeft Chris Sigaloff een workshop over social labs++Social labsLees hier meer over de social labs van Kennisland. als methode om aan maatschappelijke vraagstukken te werken.

Guerilla-denktanks

Parallel aan de workshops werken in opdracht van Jan-Kees Goet, DG Vreemdelingenzaken en nationaal ambtelijk coördinator vluchtelingenstroom, twee unieke, eendaagse ‘guerrilla-denktanks’ een dag lang aan oplossingen voor de vluchtelingenproblematiek. De multidisciplinaire expert-denktank bestaat uit stafleden van een reeks kennisbastions zoals onder meer het CPB, het SCP, de WRR, de adviescommissie Vreemdelingenzaken, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. De publieks-denktank bestaat uit maximaal 25 bezoekers van de Dag van de Denktanks. Aan het eind van de dag presenteren beide denktanks plenair hun adviezen, en discussiëren erover met Jan Kees Goet en de zaal. Nora van der Linden++European Social Innovation CompetitionNora werkt onder andere aan de European Social Innovation Competition, die dit jaar als thema de vluchtelingencrisis in Europa heeft. Lees meer neemt namens Kennisland deel aan de expert-denktank.

De Dag van de Denktanks wordt georganiseerd door de Vereniging voor Bestuurskunde.

Lees hier meer over de Dag van de Denktanks.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/dag-van-de-denktanks/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/dag-van-de-denktanks/