De eerste Aker Buurt Safari

In 2016 startten we een social lab over goed samenleven in de publieke ruimte. Met team Plaatsmakers haalden we verhalen op van bewoners in de buurt en vonden we daarin rode draden die aanleiding gaven tot actie in en voor de buurt. De Aker Buurt Safari, waarbij bewoners hun eigen buurt (opnieuw) ontdekken en hun buren leren kennen, is daarvan het eerste resultaat.


Tijd

13.00 tot 19.00 uur

Locatie
Ecuplein, De Aker, Amsterdam

header_img
Aker Buurt Safari

Ontdek je buurt tijdens de Aker Buurt Safari

Maker: Minke Dijkstra

Rechten:

Download
Ontdek je buurt tijdens de Aker Buurt Safari
23 september 2017

In 2016 startte Kennisland samen met de gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West, Eigen Haard, Streetcornerwork, Leger des Heils en SamenDOEN een social lab over goed samenleven in de publieke ruimte. Met team Plaatsmakers haalden we verhalen op van bewoners in de buurt en en vonden we daarin rode draden die aanleiding gaven tot actie in en voor de buurt. De Aker Buurt Safari, waarbij bewoners hun eigen buurt (opnieuw) ontdekken en hun buren leren kennen, is daarvan het eerste resultaat.

Samen met een breed gezelschap van bewoners, lokale professionals (basisschoolleraren, gebiedsmakelaars, wijkagenten, bewonersondersteuners, etc.) en beleidsmakers, onderzoekers en adviseurs van de gemeente vormden we eerste ideeën voor verbeteringen in de wijk. Na verschillende rondes van prototypen en testen kwamen we dit jaar tot drie kansrijke initiatieven:

Leren van het Corfuplantsoen
In de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving hebben we nog een lange weg te gaan. Wat betekent ‘participeren’ eigenlijk precies voor bewoners? Over welke onderwerpen willen zij meedenken en op welke manieren?Wat betekent ‘participeren’ eigenlijk precies voor bewoners? Over welke onderwerpen willen zij meedenken en op welke manieren? En hoe geef je hier vervolgens goed ondersteuning aan vanuit de overheid? We gaan graag met bewoners en het gebiedsteam++GebiedsteamElk Amsterdams stadsdeel is verdeeld in twee tot vijf gebieden waar een gebiedsteam moet zorgen voor een goede verbinding tussen het gebied (bijvoorbeeld bewoners, ondernemers, scholen en politie) en de gemeentelijke organisatie. op zoek naar antwoorden op deze vragen, instrumenten en vaardigheden om te ondersteunen en de regels die dat (on)mogelijk maken. De lange geschiedenis van onenigheid op het Corfuplantsoen in De Aker, waar omwonenden en hangende (volgens de omwonenden overlastgevende) jongeren nauwelijks tot elkaar komen, is daarbij een van de uitgangspunten.

De Ontsnipperaar
Hoe kun je optimaal samenwerken rondom een complexe hulpvraag, zoals die van een persoon die zich bezighoudt met criminele activiteiten? Samen met regisseurs, coördinatoren en onderzoekers van de aanpak Top600++Aanpak Top600De Top600 is de aanpak van zeshonderd personen die de afgelopen jaren relatief veel ‘high-impact’ delicten hebben gepleegd. Het gaat dan om overvallen, straatroven, woninginbraken, zware mishandeling, openlijke geweldpleging en moord-/doodslag. zijn we op zoek naar manieren om daar vorm aan te geven. Op welke informatie ga je af, en is alle benodigde informatie beschikbaar? Hoe kun je persoonlijke ambities van centraal stellen? Welke regels of cultuur bemoeilijken het geven van hulp? En hoe kun je de aanpak zo persoonlijk maken dat je alleen al door een dossier te bestuderen een beeld hebt van de persoonlijkheid van degene waar je mee te maken hebt? Met de Ontsnipperaar (werktitel) nemen we bestaande casussen om te reflecteren op zowel persoonlijke als systemische krachten en zwaktes in het hulpverleningscircuit van Top600-personen.

Het Ecucollectief
Hoe creëer je laagdrempelig sociaal contact in een wijk waar dat niet vanzelfsprekend is?Hoe creëer je laagdrempelig sociaal contact in een wijk waar dat niet vanzelfsprekend is? Het Ecucollectief is een collectief van bewoners, ondersteund door de gebiedsmakelaar, het Huis van de Wijk++Huis van de WijkEen Huis van de Wijk is van alle bewoners in de buurt. Het huis heeft als doel mensen en instanties die elkaar verder kunnen helpen te verbinden en zo de leefbaarheid van de wijk te stimuleren. en waar nodig andere professionals, dat zich inzet voor een doorlopend activiteitenprogramma in De Aker voor en door jongeren en andere bewoners. Het collectief is ontstaan uit een groep bewoners die zich wil richten op meer ‘reuring’ en activiteiten in de buurt en bewoners die zich hard willen maken voor een buurtruimte voor ontmoeting. Samen werkten zij de afgelopen maanden aan hun eerste evenement: De Aker Buurt Safari.

Ecucollectief Kaart
Ecucollectief Kaart

Maker: Minke Dijkstra

Rechten:

Download
Klik op de kaart voor een grotere versie.

Safari als vuurdoop van het Ecucollectief

Op 23 september gaan we samen op safari door de buurt om al het moois te vieren dat De Aker rijk is. Je kunt op verschillende plantsoenen workshops volgen, muziek maken en luisteren, dansen, lekker eten en natuurlijk met bekende en onbekende buren in gesprek gaan. Alle bewoners van De Aker die iets met hun buurt willen delen hebben de kans om zich aan de rest van de wijk te presenterenAlle bewoners van De Aker die iets met hun buurt willen delen hebben de kans om zich aan de rest van de wijk te presenteren!: van rappers tot linedancers, van lachsessies tot schilder-, dicht- en golfworkshops, van lokaal gebrouwen bier tot baklava, er komt van alles voorbij. De safari kan op allerlei plekken gestart worden; op een plantsoen voor de deur, of op het centraal gelegen Ecuplein. Bewoners zoeken een stempelpost, halen hun routekaart op en kunnen zich vervolgens laten verrassen door hun eigen buurt.

Zin om te komen? De Aker Buurt Safari vindt aanstaande zaterdag plaats van 13.00 tot 19.00 uur en start o.a. op het Ecuplein. Aanvullende informatie vind je hier.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/de-eerste-aker-buurt-safari/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/de-eerste-aker-buurt-safari/