Dutch Design Week: De Staat van Eindhoven

Hoe verhoudt de ambitie om een slimme stad te zijn zich met de realiteit van de participerende burger?


Tijd

10:00-14:00

Locatie
Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, Eindhoven

23 oktober 2015

Hoe verhoudt de ambitie van Eindhoven om een slimme stad te zijn zich met de realiteit van de participerende burger? Deze vraag en de conflicten die zich rond dit vraagstuk voor kunnen doen staan centraal tijdens De Staat van Eindhoven++AanmeldenMeld je aan voor dit seminar via de website van de Dutch Design Week., een publiek forum over het vormgeven van de slimme stad in een participatiemaatschappij. In deze bijeenkomst tijdens de Dutch Design Week wordt samen met het publiek verkend waar deze twee ontwikkelingen elkaar in Eindhoven al dan niet ontmoeten.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven werken samen aan een meerjarig cultuurprogramma over de veranderende verhouding tussen overheid en burger, en in het bijzonder over de tweeledige ambitie van Eindhoven om een ‘smart city’ in een participatiesamenleving te zijn. Een stad waar de overheid niet meer alles bedenkt en regelt, maar verantwoordelijkheden deelt met inwoners en bedrijven. Het verhaal van de smart city staat echter nog in de kinderschoenen. Hoe kunnen inwoners of bedrijven zich bij de slimme stad aansluiten, of eraan bijdragen? En waarom zouden ze dat doen?

Op 23 oktober wordt een Slimme Raad van zes baanbrekende wetenschappers, denkers en ontwerpers uit binnen- en buitenland geïnstalleerd. Zij zullen tijdens dit publieke forum de ambities van Eindhoven kritisch tegen het licht houden en samen met het publiek actiepunten voor het programma formuleren. Dit zijn de eerste concrete stappen van de meerjarige samenwerking, waarbij het programma breed in Eindhoven wordt vormgegeven – met burgers, ondernemers, instituten en andere partijen – rondom het centrale thema.

De Slimme Raadsleden

  • adviseur sociale innovatie Chris Sigaloff (directeur Kennisland)
  • ontwerper en urbanist Dan Hill (ontwerper, urbanist en associate director bij ontwerp- en ingenieursbureau Arup in London)
  • ontwerper Anab Jain (oprichter van het Engels-Indiase ontwerp- en innovatiebureau Superflux)
  • techniekfilosoof Tsjalling Swierstra (Universiteit Maastricht)
  • publiek ondernemer Albert Jan Kruiter (mede-oprichter Instituut voor Publieke Waarden)
  • hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector Evelien Tonkens (Universiteit voor Humanistiek in Utrecht)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/de-staat-van-eindhoven/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/de-staat-van-eindhoven/