Debatreeks: Samen leiding geven aan schoolontwikkeling #1

Tijdens het eerste debat op 19 november staat vernieuwend leiderschap in het primair onderwijs centraal. Denk aan het doorbreken van klassenstructuren, het beter benutten van de eigen kracht van leerkrachten of het vergroten van de ouderbetrokkenheid.


Tijd

20:00-22:00

Locatie
De Balie, Amsterdam

19 november 2015

Kennisland denkt mee over de debatreeks ‘samen leiding geven aan schoolontwikkeling’ die de de komende maanden in De Balie in Amsterdam plaats zal vinden. Het eerste debat is op donderdag 19 november. De reeks komt mede voort uit het programma vernieuwend schoolleiderschap PO++Vernieuwend schoolleiderschap POTot 1 november kunnen schoolleiders zich aanmelden voor het vervolg. Lees hier hoe. Bekijk ook de publicatie over dit programma., maar gaat ook over het vo en wordt georganiseerd door Arbeidsmarktplatform PO, VOION en De Balie.  

Op zoek naar antwoorden, ideeën en handelingsperspectieven


Scholen leiden de kinderen van nu op voor een nog onbekende toekomst. Wat betekent het om binnen deze complexe maatschappelijke context leiding te geven aan de ontwikkeling van de schoolorganisatie – als schoolleider samen met je lerarenteam, of als docententeam in een gezamenlijke dialoog? In het onderwijsveld staan de ontwikkelingen niet stil: leraren die verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling en die van  de school, de school als lerende organisatie en technologische innovaties in en buiten de klas. Vertrouwen, ruimte geven en nemen en samen in gesprek gaan zijn hierbij essentieel.

Wat is er concreet nodig om dit waar te maken? Wat maakt het moeilijk om dit te realiseren in de dagelijkse praktijk rondom thema’s die de kern van het onderwijs raken? Welke dilemma’s kom je tegen in de organisatie en hoe ga je daarmee om als schoolleider en leraar? 
In deze debatreeks voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs gaan we samen op zoek naar antwoorden, ideeën en handelingsperspectieven.
 Het doel van de bijeenkomsten is het ontwikkelen van concrete handvatten waarmee onderwijsprofessionals de volgende dag op school al aan de slag kunnen

Eerste debat op 19 november: vernieuwend leiderschap in het po

Tijdens het eerste debat op 19 november staat vernieuwend leiderschap in het primair onderwijs centraal. In het schooljaar 2014/2015 gingen 22 schoolleiders in een pilot van het Arbeidsmarktplatform PO aan de slag met een vernieuwingsvraagstuk in de eigen school. Denk aan het doorbreken van klassenstructuren, het beter benutten van de eigen kracht van leerkrachten of het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Hoe zijn de schoolleiders en leerkrachten tijdens de pilot Vernieuwend Leiderschap met deze uitdagingen omgegaan? Hoe gaven de schoolleiders vertrouwen aan hun team en pakten leerkrachten hun eigen verantwoordelijkheid? Waar werd het lastig in de samenwerking? En wat zou je zelf doenHet doel van de bijeenkomsten is het ontwikkelen van concrete handvatten waarmee onderwijsprofessionals de volgende dag op school al aan de slag kunnen.?

Met een concrete casus dagen we je uit aan de slag te gaan met leraren, schoolleiders en bestuurders om op zoek te gaan naar mogelijke nieuwe of beproefde aanpakken.

Data van de hele debatreeks

Primair onderwijs:

  • Donderdag 19 november 20.00 -22.00
  • Woensdag 27 januari 17:00 – 19:00
  • Dinsdag 24 mei: 17:00 – 19:00 (slotbijeenkomst reeks po en vo samen)

Voortgezet onderwijs:

  • Woensdag 3 februari 17:00 – 19:00
  • Woensdag 9 maart 17:00 – 19:00
  • Dinsdag 24 mei: 17:00 – 19:00 (slotbijeenkomst reeks po en vo samen)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/debatreeks-samen-leiding-geven-aan-schoolontwikkeling-1/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/debatreeks-samen-leiding-geven-aan-schoolontwikkeling-1/