Effectief aan de slag met het Nationaal Programma Onderwijs

Fijn dat er vanuit het Nationaal Programma Onderwijs geld beschikbaar is om corona-achterstanden in het onderwijs weg te werken. Maar als school(bestuur) in het primair onderwijs moet je daarvoor wel zelf actie ondernemen en dan loop je al snel tegen vragen aan. Waar kunnen we het beste op inzetten? Welke interventies zijn het meest effectief bij onderwijsachterstanden? Wat staat ons te wachten en wat staat ons te doen? Kom voor antwoorden op deze vragen en concrete hulpmiddelen naar de gratis, online bijeenkomst ‘Samen onderwijs versnellen’ op 25 mei 2021!


Tijd

16.00 tot 17.15 uur


header_img
Kinderen op school

Samen het verschil maken voor leerlingen in het primair onderwijs.

Rechten:

Download
Samen het verschil maken voor leerlingen in het primair onderwijs.
25 mei 2021
Ik meld me aan

Bij scholen is de wens groot om het onderwijs duurzaam te verbeteren. De coronacrisis biedt een unieke kans voor ‘duurzame renovatie’, zegt ook de Inspectie van het Onderwijs in de onlangs gepubliceerde Staat van het Onderwijs. Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)++NPOMet het Nationaal Programma Onderwijs maakt de overheid 8,5 miljard vrij voor alle onderwijssectoren om de achterstanden weg te werken die door de coronacrisis zijn opgelopen. Scholen moeten op basis van een landelijke ‘menukaart’ interventies kiezen die ze met ingang van deze zomer willen inzetten. Lees meer biedt de overheid de middelen om deze verbeteringen te realiseren. Op korte termijn, om eventuele vertragingen in te lopen, maar ook op langere termijn, om in te zetten op duurzame schoolontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst gaat onder meer gastspreker professor Eddie Denessen++Eddie DenessenLid van het Onderwijs-OMT, doet vanuit de Sardes-leerstoel aan de Universiteit Leiden onderzoek naar onderwijsachterstanden. hier uitgebreid op in. 

Hoe maak je een goede keuze voor effectieve interventies? 

Vanuit het NPO wordt verwacht dat scholen zelf een analyse maken van de verbeteringen die nodig zijn op leerling- en schoolniveau. Op basis van die analyse kunnen scholen straks op een zogeheten ‘menukaart’++MenukaartGeeft inzicht in mogelijke interventies om achterstanden in te halen en te werken aan duurzame schoolontwikkeling. Lees meer een lijst van effectieve interventies kiezen. Dat vraagt dus nogal wat van scholen. Waar te beginnen? Waar kun je het beste op inzetten? Waar liggen kansen en welke knelpunten zijn er op te lossen? En hoe pak je dit aan ondanks het lerarentekort? Hoe doen andere scholen of besturen dat?Waar liggen kansen en welke knelpunten zijn er op te lossen? En hoe pak je dit aan ondanks het lerarentekort? Hoe doen andere scholen of besturen dat? Hoe pakken we het gezamenlijk op en wat is de rol van het bestuur en de gemeente?

Het CAOP, Sardes en Kennisland helpen je graag op weg vanuit onze gezamenlijke expertise. Samen met schoolbesturen en gemeenten gaan we aan de slag om het verschil te maken voor leerlingen in het primair onderwijs. 

Voor wie is dit interessant? 

Voor iedereen in het primair onderwijs die aan de slag gaat met de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs, zoals schoolbestuurders, schoolleiders, HRM’ers en (gemeentelijke) beleidsadviseurs met onderwijs(kwaliteit) in hun portefeuille.  

Praktische informatie

De online bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 25 mei van 16.00 tot 17.15 uur. Na aanmelding ontvang je kort voor de bijeenkomst een link waarmee je kunt deelnemen.

Heb je vragen over de bijeenkomst? Neem dan contact op met Mieke van den Berg via  m.vandenberg@caop.nl, 070 367 58 33 of 06 127 661 45.

Meld je kosteloos aan: 

 

Ik meld me aan

Alliantie Samen onderwijs versnellen 

We organiseren deze bijeenkomst in het kader van de Alliantie Samen onderwijs versnellen. Daarmee willen Sardes, het CAOP en Kennisland scholen, besturen en gemeenten zoveel mogelijk verbinden, ondersteunen en ontzorgen.Sardes, het CAOP en Kennisland willen scholen, besturen en gemeenten zoveel mogelijk verbinden, ondersteunen en ontzorgen. We vormen regionale netwerken waarmee onderwijsvraagstukken in de regio makkelijker aangepakt kunnen worden. We kunnen helpen om de samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en andere partijen vorm te geven. We bieden een kennisplatform met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en inspirerende praktijkvoorbeelden. In Leerlabs kun je ervaringen en kennis uitwisselen met andere scholen, experts en beleidsmakers. Verder bieden we adviesmodules (zoals de schoolscan) die aansluiten bij de inhoud en planning van het Nationaal Programma Onderwijs.

 


Schoolbesturen uit het primair onderwijs kunnen zich nu aansluiten bij de alliantie en direct gebruikmaken van de schoolscan! 


 

Bekijk hier de brochure van de Alliantie Samen onderwijs versnellen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/effectief-aan-de-slag-met-het-nationaal-programma-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/effectief-aan-de-slag-met-het-nationaal-programma-onderwijs/