Estafettebijeenkomst InnovatieImpuls Onderwijs

Een online marktplaats voor het onderwijs, InnovatieBrigadiers die overal nieuwe ontwikkelingen aanwakkeren en lerarenopleidingen die hun leraren in spe klaarstomen in de vernieuwende school waar zij mogelijk terecht gaan komen. Benieuwd naar deze toekomstscenario’s die we ter afsluiting van onderwijsvernieuwingsproject InnovatieImpuls Onderwijs ontwikkelden?


Tijd

16.00 - 18.30

Locatie
Spring House, De Ruijterkade 128, Amsterdam

header_img
IIO-estafette

Maker: InnovatieImpuls Onderwijs

Rechten:

28 september 2016

Kom op woensdag 28 september 2016 naar de feestelijke bijeenkomst waarin we in een interactieve sessie het stokje overdragen aan diverse partijen uit het onderwijsveld. We komen samen om een toekomst vol onderwijsvernieuwing te vieren, óók na IIO++InnovatieImpuls OnderwijsLees hier meer over het project..

Programma

15.45 – 16.00
Inloop met koffie en thee

16.00 – 16.30
Welkomstwoord met o.a. Jan Andries Wolthuis (ministerie van OCW)

16.30 – 17.00
Workshops IIO-scenario’s ronde 1

  1. Real-life marktplaats: de waarde van de InnovatieBrigade en het LOF
  2. Test het nieuwste prototype van een Airbnb voor onderwijsvernieuwing
  3. Speeddate met scholen en lerarenopleidingen

17.00 – 17.15
Pauze

17.15 – 17.45
Workshops IIO-scenario’s ronde 2

  1. Real live marktplaats: de waarde van de InnovatieBrigade en het LOF
  2. Test het nieuwste prototype van een Airbnb voor onderwijsvernieuwing
  3. Speeddate met scholen en lerarenopleidingen

17.45 – 18.00
Blik op de toekomst

18.00 – 18.30
Borrel

Deelname is gratis. Het aantal nog beschikbare plekken is beperkt. Geef je snel op via deze link of een e-mail aan Tessa Askamp via tas@kl.nl.

IIO wordt uitgevoerd in samenwerking tussen Kennisland en CAOP.

IIO-logo
IIO-logo

Maker: InnovatieImpuls Onderwijs

Rechten:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/estafettebijeenkomst-innovatieimpuls-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/estafettebijeenkomst-innovatieimpuls-onderwijs/