Forum Beroepsonderwijs: het beroeps- onderwijs van de toekomst ontwerpen

Een korte, maar intensieve en actieve werkbijeenkomst waarin we samen met bestuurders, studenten, docenten, beleidsmakers, directeuren en het beroepenveld aan een actie-agenda werken die de gewenste toekomst voor het beroepsonderwijs dichterbij haalt. Geen ‘one size fits all’-model, maar het beroepsonderwijs als een flexibele, lerende en regionale organisatie.


Tijd

19.00-21.00

Locatie
Vakschool Wageningen ROC Rijn IJssel, Marijkeweg 5, Wageningen

header_img
Beroepsonderwijs van de toekomst

Maker: Eelke Dekker (edit door KL)

Rechten:

Original

Download
26 mei 2016

Op donderdag 26 mei gaan we het beroepsonderwijs van de toekomst ontwerpen. En onderzoeken welke veelbelovende ontwikkelingen een duwtje in de rug nodig hebben en welke belemmeringen we moeten weghalen.

Deze vierde Forum-bijeenkomst is een korte, maar intensieve en actieve werkbijeenkomst waarin we samen met bestuurders, studenten, docenten, beleidsmakers, directeuren en het beroepenveld aan een actie-agenda werken die de gewenste toekomst dichterbij haalt.

Kennisland organiseert de vierde bijeenkomst van het Forum Beroepsonderwijs, samen met ROC Rijn IJssel. Uitgangspunt is het herontwerp van het beroepsonderwijs. Dit kan niet meer vanuit een ‘one size fits all’-model. Het beroepsonderwijs vraag een flexibele, lerende en regionale organisatie. We trekken met deze vierde bijeenkomst de rode draden door vanuit de eerste, tweede en derde bijeenkomst. De noodzaak om te veranderen is evident. Hoe speelt het beroepsonderwijs daarop in?

Uit eerdere bijeenkomsten zijn ideeën ontstaan over het onderwijs als onderdeel van een ecosysteem, waarbij het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners even afhankelijk zijn van het onderwijs als andersom. Deze publiek-private samenwerking biedt aanknopingspunten tot nieuwe vormgeving van het beroepsonderwijs.

Maar wat betekenen deze ontwikkelingen voor scholen? Hoe kunnen we werken en leren in ecosystemen waarin docenten, studenten en bedrijven samen werken aan opleiding, kennisontwikkeling en innovatie? Wat betekent dit voor de interne organisatie van scholen? Zijn leraren de ‘hefboom’ van het onderwijs? Hoe komen zij aan zet? En hoe creëren we binnen scholen ‘learning community’s’ die niet belemmert worden door schaalgrootte, bureaucratie en hiërarchie? Welke randvoorwaarden zijn hiervoor nodig?

In de voorbereiding van deze bijeenkomst op 26 mei zullen we een aantal van deze modellen toetsen bij een gevarieerde groep betrokkenen. Vervolgens willen we een aantal werkbare principes voor het beroepsonderwijs van de toekomst formuleren. En samen onderzoeken welke belemmeringen we dan weg moeten nemen, waar we mee moeten beginnen en wat we juist moeten loslaten.

Onder de inspirerende begeleiding van Harry Starren gaan we ter plekke onderzoeken welke experimenten en voorbeelden er nu al zijn. Genodigden zijn vanzelfsprekend de Forum-leden, maar we halen ook verhalen op bij Doekle Terpstra over het Forum en bij Jan Willem Maas over het organiseren van toekomstbestendig beroepsonderwijs. Verder willen we met deze bijeenkomst bestuursleden (van Rijn IJssel en HAN) samen met studenten, docenten, teamleiders en het beroepenveld tot een daadwerkelijke actie-agenda laten komen. Zo bouwen we stap voor stap aan het beroepsonderwijs van de toekomst.

Programma

18.30
Inloop met broodjes.

19.00
Opening door Harry Starren samen met Kitty Oirbons (CvB Rijn IJssel) en Chris Sigaloff (directeur Kennisland). Introductie thematiek met forumleden.

19.30
Verhalen ophalen: wat is de ambitie, hoe maken we die waar, wat zijn de belemmeringen en welke stappen moeten we zetten.

20.15
Plenair debat: Wat zijn de rode draden in ons denken.

20.30
Brainstorm over actielijnen om de noodzakelijke actie-agenda om die toekomst dichterbij te halen.

20.50
Afspraken over hoe het verder gaat en afronding.

 

Dit event is op uitnodiging. Neem voor meer informatie contact op met Iselien Nabben (in@kl.nl).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/forum-beroepsonderwijs-beroepsonderwijs-toekomst-ontwerpen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/forum-beroepsonderwijs-beroepsonderwijs-toekomst-ontwerpen/