Het net onder spanning: hoe ontlasten we het Amsterdamse elektriciteitsnet?

In deze bijeenkomst buigt Amsterdam Smart City zich over duurzaamheid en de consequenties daarvan, zoals de druk op het elektriciteitsnet. Welke keuzes moeten worden gemaakt omtrent de openbare ruimte en de infrastructuur van ons stroomnet? Op welke manier worden bewoners hierbij betrokken? Kennislander Dave van Loon maakt onderdeel uit van het panel dat over deze vragen in discussie gaat. Praat mee op 15 oktober in Pakhuis de Zwijger!


Tijd

20:00

Locatie
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

header_img
Power Line Grids

Maker: Fré Sonneveld

Rechten:

Download
15 oktober 2019

De veranderingen op het gebied van duurzaamheid zijn in volle gang. Elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen zorgen ervoor dat iedereen steeds dichterbij en zelfs in huis zijn steentje kan bijdragen. Deze vernieuwingen doen tegelijkertijd een groot beroep op het elektriciteitsnet. Amsterdam Smart City gaat met bedrijven, beleidsmakers en bewoners in gesprek over de druk op het elektriciteitsnet en de vereiste uitbreiding van de infrastructuur. Dave van Loon, adviseur stedelijke vraagstukken bij KL, schuift bij het panel aan.++AanmeldenAanmelden kan via de website van Pakhuis De Zwijger.

De energietransitie zorgt voor een steeds groter wordende uitdaging: de spanning op het elektriciteitsnet.++Elektriciteitsnet overbelast?Waarom kan het elektriciteitsnet vraag en aanbod niet meer aan? Lees hier meer over in dit artikel. De vraag naar elektriciteit neemt toe naarmate de stad verduurzaamt. Dit zorgt ervoor dat de infrastructuur moet worden uitgebreid, maar ook dat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. In de schaarser wordende ruimte in de stad lijkt bovendien meer plek te moeten komen voor transformatorhuisjes en onderstations om in de elektriciteitsbehoefte te blijven voorzien.

Betrokken bewoners

Bewoners worden steeds vaker betrokken bij beslissingen over de openbare ruimte. Zeker nu de Omgevingswet over twee jaar zal worden ingevoerd. Deze nieuwe wet moet er onder meer voor zorgen dat ruimtelijke ordening dichter bij de burger wordt gebracht. Hoe krijgt de wet in de praktijk vorm? Op welke manier kunnen burgers bij besluiten over ruimtelijke ordening worden betrokken?Op welke manier kunnen burgers bij besluiten over ruimtelijke ordening worden betrokken?

Over deze vragen buigt Amsterdam Smart City zich op 15 oktober in Pakhuis de Zwijger, met onder anderen:

Amsterdam Smart City

Met een open innovatieplatform jaagt Amsterdam Smart City (ASC) transities aan waarbij mensen centraal staan. Met verschillende partners verkent, verbindt en versnelt ASC technologische en sociale innovatieprojecten in steden om tot een toekomstbestendige Metropoolregio te komen. Op deze manier werkt ASC aan betere straten, buurten en steden. ASC werkt met een focus op openheid en transparantie, het centraal stellen van de bewoner en samenwerking tussen publieke en private partijen.

Aanmelden kan via de website van Pakhuis De Zwijger.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/het-net-onder-spanning-hoe-ontlasten-we-het-amsterdamse-elektriciteitsnet/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/het-net-onder-spanning-hoe-ontlasten-we-het-amsterdamse-elektriciteitsnet/