jongLAB en Jimmy’s Prototype Festival

jongLAB en Jimmy's organiseren het Prototype Festival met als doel om hun initiatieven voor jongeren in de stad Nijmegen te presenteren, elkaar te ontmoeten en toekomstplannen te maken voor, door en met jongeren in Nijmegen.  


Tijd

15.30 - 18.00

Locatie
Thiemeloods, Leemptstraat 34, Nijmegen

header_img
Nijmegen park

Verhalen ophalen in het Kronenburgerpark, Nijmegen.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Verhalen ophalen in het Kronenburgerpark, Nijmegen.
25 november 2015

In samenwerking met de gemeente Nijmegen heeft Kennisland jongLAB++jongLABjongLAB is een samenwerking tussen Kennisland, Gemeente Nijmegen, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en vele anderen. KL heeft het innovatieproces gefaciliteerd. Nieuwsgierig? Lees deze blogpost opgezet. Het jongLAB-team heeft zes maanden lang hard gewerkt om de leefwereld van jongeren en de wereld van organisaties die hen proberen te helpen dichterbij elkaar te brengen. jongLAB bestaat uit een energiek, ondernemend team van twintig ambtenaren, professionals, kunstenaars, onderwijzers, onderzoekers, jongeren en studenten. Het team heeft gewerkt aan de hand van de innovatiemethode Feed Forward Stories: verhalen van jongeren++Vehalen van jongerenLees de zeventien indringende verhalen van jongeren en bekijk de prototypes op deze blog. verzamelen en publiceren, en deze verhalen checken bij allerhande betrokken organisaties (gemeente, onderwijsinstellingen, maatschappelijk (jongeren)werk, sportverenigingen, enzovoorts). Hieruit ontstaan rode draden; terugkerende thema’s die kansen bieden voor versterkte samenwerking, bijvoorbeeld: open politiek voeren, open netwerken creëren en verbinding tussen onderwijs en jongerenwerk bewerkstelligen. In Nijmegen zijn vervolgens in vijf kleine teams zeven prototypes ontwikkeld om jongeren en organisaties dichterbij elkaar te brengen.

caption
Verzamelde quotes

Citaten van jongeren, beleidsmakers, onderzoekers en jongerenwerkers.

Maker: Kennisland

Rechten:

Citaten van jongeren, beleidsmakers, onderzoekers en jongerenwerkers (klik voor grotere versie)

In dit proces heeft jongLAB met veel plezier en succes samengewerkt en -geleerd met Jimmy’s, een landelijke organisatie die werkt aan toffe, vindingrijke en lokale jongerennetwerken. Ook Jimmy’s heeft niet stilgezeten: zij hebben al twintig(!) initiatieven kunnen opzetten voor en met jongeren in Nijmegen. Het is daarom tijd om onze samenwerking te vieren, onze initiatieven te laten zien en elkaar te ontmoeten op het Prototype Festival! Zo brengen jongLAB en Jimmy’s de leefwereld van jongeren en de systeemwereld die hen graag op weg wil helpen, hopelijk weer een stukje dichter bij elkaar. jongLAB en Jimmy’s brengen de leefwereld van jongeren en de systeemwereld die hen graag op weg wil helpen weer een stukje dichter bij elkaar.

Op het Prototype Festival worden de tien meest veelbelovende initiatieven van Jimmy’s en jongLAB in de spotlight gezet. Zo willen we ontmoetingen organiseren om te ontdekken hoe de initiatieven in de toekomt hun weg kunnen vinden in de stad. Denk bijvoorbeeld aan een jeugdverbinder, een infographic om beleidsmakerij goed uit te kunnen leggen, een toolkit om bewustwording rond in- en uitsluitend gedrag van mensen en organisaties te creëren, een (digitale) sociale netwerkkaart om de weg te kunnen vinden in de stad, een rechtswinkel voor jongeren, een gemeentelijke Verhalenkamer naast de alom bekende Rekenkamer. De eigenaren van deze initiatieven en prototypes presenteren hun ideeën en vragen, maar bieden ook hun expertise en netwerken ter adoptie aan! En… er is een biechtkamer ingericht, waar je naar hartenlust je zorgen en kritiek kwijt kunt.

Dit is nog maar het begin. Denk je mee? Adopteer je een idee? Heb je tips? Ben je nieuwsgierig? Kom dan ook en doe mee! Je kunt je hier aanmelden voor het event en hier de flyer bekijken.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/jonglab-en-jimmys-prototype-festival/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/jonglab-en-jimmys-prototype-festival/