KL Cocktail ‘Ondertussen in de Jeugdzorg’

Ondertussen in de jeugdzorg. Een kijkje in de keuken bij de overheidsorganisatie van het jaar 2014. Kom je ook?


Tijd

17:00 tot 19:00

Locatie
Kennisland
26 juni 2015

Elke maand nodigt Kennisland gasten uit die een thematisch raakvlak hebben met het werk en de missie van Kennisland. Onze gasten vertellen over hun expertise, ideeën en projecten. Hierdoor leren we van elkaars kennis en inzichten. Bovendien reflecteren we graag op ons eigen werk en luisteren we naar wat anderen daarover te zeggen hebben.

Van alle maatschappelijke uitdagingen in Nederland is de veiligheid van opgroeiende kinderen misschien een van de belangrijkste. Ex-KL’er Thomas van Andel++Thomas van AndelBij Kennisland was hij projectleider van Slimmernetwerk. stapte vorige maand over van KL naar de Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA). Hij houdt zich nu fulltime bezig met een van de moeilijkste werkgebieden om in te innoveren: niet alleen mag een ‘experiment’ de veiligheid van kinderen en gezinnen nooit in gevaar brengen, ook media en kritische partners kijken altijd over je schouder mee.

Jeugdbescherming is ervan overtuigd dat zij initiatief moet nemen om te kijken hoe zij de veiligheid van kinderen ‘anders’ kan helpen vergroten, met minder dwangmaatregelen. In 2009 besloot de directie van het toenmalig financieel noodlijdende en op alle fronten ondermaats presterende Bureau Jeugdzorg Amsterdam, dat ze binnen een aantal jaar “de beste Jeugdbeschermingsinstelling van Nederland” wilden worden. De organisatie werd uiteindelijk overheidsorganisatie van het jaar in 2014.

Maar hoe is dit bereikt? Lobke van der Meulen++Lobke van der MeulenDaarvoor was Lobke projectleider van de Kafkabrigade (toen het nog onderdeel van Kennisland was)., bestuurssecretaris van Jeugdbescherming, en oud-directeur van de Kafkabrigade, vertelt aan de hand van een aantal onbekende cases over het proces dat de organisatie doormaakte, en wat het betekent om aan de veiligheid van kinderen te werken. De bekende decentralisaties passeren ook de revue, maar het verhaal gaat over Jeugdbescherming zelf en hoe ver ze eigenlijk zijn gekomen.

Graag horen we of je komt! Er zullen uiteraard hapjes en cocktails geserveerd worden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Lisette Kalshoven (lk@kl.nl).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/kl-cocktail-ondertussen-in-de-jeugdzorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/kl-cocktail-ondertussen-in-de-jeugdzorg/