Mantelzorg Acceleratie Dag

Nederland telt 4,4 miljoen mantelzorgers. En steeds meer zorgtaken komen op het bordje van die mantelzorger te liggen. Hoe kunnen we de samenleving zo inrichten dat mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen? Op dinsdag 11 mei organiseren we de (online) Mantelzorg Acceleratie Dag waar sociale vernieuwers en ondernemers een boost krijgen aan expertise, kennis, klankbord en netwerk. Wil je samen met ons de mantelzorg vernieuwen? Doe dan mee!


Tijd

9.30u tot 14.00 uur


header_img
Mantelzorg

Maker: Roel Wijnants

Rechten:

11 mei 2021

In samenwerking met Johnson & Johnson Benelux, begeleiden Kennisland en de Sociale InnovatieFabriek tien innovatieve projecten rond mantelzorg in het kader van de Social Grow Sessions. Die projecten staan voor verschillende uitdagingen om meer impact te kunnen maken. Maar ze hebben vooral veel gemeenschappelijke vragen rondom systeemverandering. 

Hoe krijgt mantelzorg meer waardering en ondersteuning? Hoe zorgen we voor structurele samenwerkingsverbanden in een gefragmenteerd landschap, om als initiatief meer impact te maken en om de mantelzorger beter tegemoet te komen? Hoe pakken we knellende regelgeving en beleid aan?

Op de Mantelzorg Acceleratie Dag zitten sociaal innovatoren en sociaal ondernemers aan tafel met verschillende experts: kantelaars, gretig om nieuwe aanpakken te verkennen en in te bedden in hun praktijk, pioniers en deskundigen in de zorg en andere sectoren en bruggenbouwers tussen netwerken, disciplines en sectoren die vanuit hun positie het systeem mee kunnen veranderen. Zo’n acceleratiedag is zeer waardevol voor sociaal innovatoren en sociaal ondernemers. En ook de experts zijn vaak verrast door het enthousiasme van de vernieuwers en ondernemers en de zinvolle contacten die ze leggen. 

Programma

De acceleratiedag vindt online plaats op dinsdag 11 mei van 9.30u tot 14.00 uur. Aan digitale tafels spreek je met de sociale ondernemers en andere experts over de kansen voor mantelzorg. Ook is er een netwerkmoment, waar je individuele gesprekken aanknoopt met vernieuwers of andere experts.

Wil je meedoen? Schrijf je dan hier in.

Ken je iemand anders die hier ook bij moet zijn? Stuur de uitnodiging vooral door!

 


De acceleratiedag is onderdeel van het traject Social Grow Sessions, een versterkingsprogramma voor sociale innovaties en sociale ondernemingen. In deze editie werken we rond het thema mantelzorg en werken we samen richting systeemverandering. Naast deze Nederlandse projecten is er ook een Vlaamse editie. Op 17 september 2021 organiseren we een groot event, de System shaker party met de Vlaamse en Nederlandse projecten én stakeholders samen. Kan je niet bij de acceleratiedag zijn maar ben je wel nieuwsgierig naar de System shaker party? Laat het ons even weten (sz@kl.nl). Dan houden we je op de hoogte.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/mantelzorg-acceleratie-dag/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/mantelzorg-acceleratie-dag/