Masterclass ‘Sociale innovatie en transformatie’

In deze masterclass van de Erasmus Academie gaan onderzoekers en professionals in op dit soort processen van sociale innovatie, en op de daarbij horende dilemma’s en worstelingen. Chris Sigaloff, directeur van Kennisland, is gastdocent op 11 april. Zij vertelt over tien jaar sociale innovatie in Nederland en Europa.


Locatie
Erasmus Universiteit, Rotterdam

11 april 2017

Steeds vaker nemen burgers zelf het initiatief in het organiseren van diensten en producten die voorheen door de overheid of het bedrijfsleven werden aangeboden. Steeds vaker ook ontstaat er bedrijvigheid met een maatschappelijke doelstelling: sociaal ondernemerschap. Er ontplooien zich initiatieven in allerlei domeinen zoals gezondheidszorg, onderwijs, voedselvoorziening, huizenbouw en energievoorziening. De grenzen vervagen tussen consumenten en producenten, burgers en sociale ambtenaren en activisten en ondernemers.

Overheden, bedrijven en andere organisaties onderzoeken hoe ze op een goede en effectieve manier om kunnen gaan met deze ontwikkelingen en transformaties. Tegelijkertijd dienen zij deze duurzaam te verbinden met grote maatschappelijke vraagstukken zoals de financiële crisis, de welvaartsstaat die onder druk staat, klimaatverandering en duurzaamheidsambities.

In deze masterclass (bestaande uit zes dagen verspreid over drie maanden) gaan onderzoekers en professionals in op dit soort processen van sociale innovatie, en op de daarbij horende dilemma’s en worstelingen. Chris Sigaloff, directeur van Kennisland, is gastdocent op 11 april. Zij vertelt over tien jaar sociale innovatie++KL en sociale innovatieLees hier wat Kennisland allemaal doet op het gebied van sociale innovatie. in Nederland en Europa.

Erasmus Academie organiseert deze masterclass in samenwerking met de Transition Academy van DRIFT, Dutch Research Institute for Transitions, Erasmus Universiteit Rotterdam. DRIFT is een onderzoeksinstituut dat zich richt op duurzame transities. Hierbij aangesloten zijn een aantal van de meest vooraanstaande Nederlandse denkers op het gebied van maatschappelijke verandering, transities en sociale innovatie. Lees meer over deze masterclass

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/masterclass-sociale-innovatie-en-transformatie/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/masterclass-sociale-innovatie-en-transformatie/