Nieuwjaarsevent Plaatsmakers

Het Corfuplantsoen in De Aker (Amsterdam Nieuw-West) is voor verschillende groepen van belang: als hangplek, als rustplek, of als groene plek in de woonwijk. Met Plaatsmakers bekijken we samen met bewoners, gemeente en organisaties in de wijk hoe goed samengeleefd kan worden op plekken als deze.


Tijd

16.00 - 19.30 uur

Locatie
Basisschool Het Bovenland, Akersluis 1, Amsterdam

header_img
Het Corfuplantsoen

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
19 januari 2017

Na een half jaar op ontdekkingstocht te zijn geweest in de Aker, heeft Plaatsmakers vele verhalen van bewoners én bezoekers van de wijk opgehaald, organisaties leren kennen en onderzoek gedaan naar een aantal specifieke thema’s in de wijk. Tijdens het Nieuwjaarsevent op 19 januari dagen we bewoners, professionals, ambtenaren en andere geïnteresseerden uit om ons onderzoekswerk te bekijken en erop te reflecteren, zodat we samen tot nieuwe initiatieven in de wijk kunnen komen.

Plaatsmakers is een social lab over goed samenleven in de publieke ruimte. Met een multidisciplinair team van ambtenaren vanuit zowel de centrale stad als stadsdeel Nieuw-West, medewerkers van Eigen Haard, Streetcornerwork en het Leger des Heils is Kennisland op zoek naar wat er al goed gaat in de Aker, maar ook naar wat er beter kan. Het plantsoen vormt de experimenteerruimte waarin we met alle ervaringsdeskundigen op onderzoek zijn gegaan en vanaf nu nieuwe initiatieven zullen testen.

Op 19 januari komen we, in samenwerking met stadsdeel Nieuw-West, bij elkaar om het nieuwe jaar in te luiden, maar vooral om te bekijken waar we samen actie kunnen ondernemen.

Bezoekers kunnen zich laten inspireren door verhalen uit de buurt, voorbeelden van succesvolle buurtinitiatieven van over de hele wereld en meedenken over de toekomst van de Aker en hoe die zo inclusief mogelijk vorm kan worden gegeven.

Ben je geïnteresseerd in Plaatsmakers en wil je meer lezen? Bekijk onze blog, lees deze projectpagina of stuur ons een e-mail op hallo@plaatsmakers.amsterdam.

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/nieuwjaarsevent-plaatsmakers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/nieuwjaarsevent-plaatsmakers/