Out of Office #13 ‘Nieuwe stedelijke crisis?’

Door het succes van vele grote steden is de afgelopen jaren de druk op de woningmarkt toegenomen. Wonen in de stad is fors duurder geworden en de ongelijkheid groeide. Dringt een nieuwe stedelijke crisis zich op? Tijdens deze Out of Office verdiepen we ons in het woonprobleem en verkennen we verschillende oplossingen.


Tijd

17.00-19.00

Locatie
Spring House, De Ruyterkade 128, Amsterdam

header_img
Balkons

Balkons in Amsterdam Zuidoost

Maker: Ján Jakub Naništa

Rechten:

Original

Download
Balkons in Amsterdam Zuidoost
29 september 2017

We nodigen je met veel plezier uit voor de dertiende editie van Out of Office op 29 september 2017 van 17.00 tot 19.00 uur. We gaan in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over vraagstukken die Kennisland belangrijk vindt en waar we meer over willen leren. Kom ook en ga samen met ons op zoek naar nieuwe inzichten, ontmoetingen en inspiratie, onder het genot van muziek, drankjes en hapjes!

De druk op betaalbare woonruimte in Amsterdam is fors toegenomen. In de afgelopen jaren stegen de huurprijzen enorm, het aantal sociale huurwoningen nam af en kleine appartementen werden verkocht voor de hoofdprijs. Deze trends vergroten de ongelijkheid en segregatie in de stad. Niet alleen in Amsterdam worden de tegenstellingen steeds groter. Ook andere steden in binnen- en buitenland kampen met groeiende contrasten. Tegelijkertijd blijft de stad, onder andere wegens haar werkgelegenheid, populair.

Met Out of Office #13 ‘Nieuwe stedelijke crisis?’ proberen we het woonprobleem beter te begrijpen en verschillende oplossingen te verkennen. Wat voor stad willen we eigenlijk zijn?++Wat voor stad willen we zijn?In Zomergasten stelt de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan dat de vraag ‘Wat voor stad willen we eigenlijk zijn?’ ten grondslag ligt aan het vinden van een oplossing voor onder andere het woonvraagstuk. Welke aanpak is gewenst? En welke rol is weggelegd voor de gemeente, woningcorporaties, ontwikkelaars en burgers in het bewaken van de toegankelijkheid van de stad?

Stad ten onder aan eigen succes?

Economisch geograaf Richard Florida bepleit in zijn bestseller ‘The Rise of the Creative Class’ (2002) dat het aantrekken van de creatieve klasse en het inrichten van de stad naar de wensen van die groep de weg naar succes en economische voorspoed is voor de stad. In zijn nieuwste boek ‘The New Urban Crisis’ (2017) komt hij daar op terug en stelt hij dat de opkomst van de creatieve klasse niet alleen leidt tot het succes van vele grote steden, maar ook tot ongewenste neveneffectenDe opkomst van de creatieve klasse leidt niet alleen tot het succes van vele grote steden, maar ook tot ongewenste neveneffecten., zoals gentrificatie, segregatie en ongelijkheid.

Oprichter van uitgeverij Trancity++TrancityTrancity is een uitgeverij gericht op de stad en de stedelijke samenleving., Simon Franke, plaatst op deze Out of Office het verhaal van Florida in de Nederlandse context. Hoe heeft het creatieve-klasse-discours hier invloed gehad op de rechtvaardigheid van steden, dat wil zeggen een stad die voor iedereen toegankelijk is? En hoe kunnen we het tij keren?

Microwoning
Microwoning

Maker: Design Milk

Rechten:

Original

Download

Microwoningen en co-living

Voor het eerst sinds eeuwen worden woningen weer kleiner. Joop de Boer, mede-oprichter van Golfstromen en Pop-Up City++Golfstromen en Pop-Up CityGolfstromen is een bureau voor ruimtelijke ontwikkeling en communicatie. In 2008 lanceerde het bureau Pop-Up City. Pop-Up City blogt over nieuwe stedelijke oplossingen en heeft over de afgelopen jaren internationale bekendheid verworven., deelt enkele inzichten die voortkomen uit het onderzoek dat Pop-Up City deed naar de toekomst van wonen in de stad++The Future of Urban LivingHier vind je een serie artikelen over het onderzoek ‘The Future of Urban Living’ dat Pop-Up City deed.. Eén van de trends die zij zien is dat de bouw van microwoningen en woningen met gedeelde faciliteiten, ofwel co-living, een toevlucht neemt in steden als New York, Londen en Parijs. Ook in Amsterdam is deze alternatieve woontrend inmiddels geland. Wat voor effect hebben deze ontwikkelingen op de stad? Bieden microwoningen en co-living-faciliteiten een oplossing voor de groeiende druk op de woningmarkt?Bieden microwoningen en co-living faciliteiten een oplossing voor de groeiende druk op de woningmarkt?

Joël Beresford en Myrthe Baaij van Academie van de Stad++Academie van de StadAcademie van de Stad verbindt studenten van hoger onderwijsinstellingen aan actuele vraagstukken van stedelijke partijen. In het project Springlevende Wijk bijvoorbeeld, wonen studenten tegen een lage huur in een woning van Ymere in een achterstandsbuurt. In ruil daarvoor doen zij maatschappelijk werk in die buurt. relateren de toespraken van Simon en Joop aan hun project Denktank de Starterswoning, waar Academie van de Stad deze maand mee start. In dit project onderzoeken en ontwikkelen starters en afstudeerders een vernieuwende manier van betaalbaar wonen voor starters. Als zij Woonstichting de Key weten te overtuigen van hun woonconcept, stelt zij woningen beschikbaar en krijgen de deelnemers de kans om in het woonconcept te wonen.

Kunstenaar Eline Janssen van The One Day Collective maakt op de dag van de Out of Office met een nog te vormen tijdelijk kunstcollectief een kunstwerk rondom het onderwerp van de avond. Tijdens de Out of Office wordt dit kunstwerk gepresenteerd.

Aanmelden

Let op: er is een beperkt aantal plaatsen, dus meld je uiterlijk 26 september aan via deze link. We zien je graag op 29 september!

Wil je een seintje als er weer een Out of Office aankomt? Laat dan hier je gegevens achter.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/office-13-nieuwe-stedelijke-crisis/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/office-13-nieuwe-stedelijke-crisis/