Out of Office #4: ‘Verhalen in tijden van cijfers’

Is er plek voor de rijkheid van verhalen in een wereld die wordt gedomineerd door cijfers, grafieken en datavisualisaties? Samen met filosoof en econoom Manuel Buitenhuis zoomen we in op verhalen als alternatieve databron.


Tijd

17:00 tot 19:00

Locatie
Spring House, De Ruijterkade 128, Amsterdam
header_img
Eighty percent

Maker: Nevit Dilmen (edit door Kennisland)

Rechten:

Download
24 juni 2016

Op 24 juni organiseert Kennisland de vierde editie van Out of Office++Out of Office #4Meld je hier aan., een bijeenkomst aan het eind van de vrijdagmiddag waar interessante sprekers hun ideeën en expertise delen. Deze presentaties sluiten aan op vraagstukken en thema’s die binnen Kennisland leven en leiden vaak tot pittige discussie – en natuurlijk tot fijne gesprekken op ons dakterras.

Tijdens Out of Office #4 zoomen we in op verhalen als een alternatieve databron. Verhalen die de noeste realiteit van taaie vraagstukken laten zien. Die de wereld achter de cijfers blootstellen. Maar wat is de waarde van deze verhalen voor het genereren van nieuwe kennis en het maken van beleid, en in hoeverre worden ze gezien als databron?Maar wat is de waarde van deze verhalen voor het genereren van nieuwe kennis en het maken van beleid, en in hoeverre worden ze gezien als databron? Is er plek voor de rijkheid van verhalen in een wereld die wordt gedomineerd door cijfers, grafieken en datavisualisaties?

In Schiedam organiseerden we onlangs een social lab rondom het vraagstuk eenzaamheid. De basis van een social lab++Social lab-aanpakLees meer over de social lab-aanpak in onze case ‘Labs: Proeftuinen in terra incognita’. is het ophalen van verhalen over wat eenzaamheid inhoudt voor bewoners van een wijk vol anoniem ogende flatgebouwen. De verhalen kun je zien als ruwe sets kwantificeerbare data, maar ook als anekdotes die aanleiding zijn voor nieuwe acties in de buurt. De belangrijkste uitkomsten van ons werk zijn vaak kleinschalige initiatieven, nieuwe verbindingen tussen organisaties en een hechter (buurt)netwerk. Maar wat is de precieze waarde van dit soort resultaten? Zijn ze te meten en hoe doe je dat dan?

We schakelen de hulp in van filosoof en econoom Manuel Buitenhuisdie onderzoek heeft gedaan naar MKBA’s++Maatschappelijke kosten-batenanalyseEen maatschappelijke kosten-batenanalyse is “een economisch instrument dat de effecten van beleid in kaart brengt door ze uit te drukken in geld“. en ons zal vertellen hoe cijfers en verhalen elkaar kunnen aanvullen op het grensvlak tussen onderzoek en beleid. Hij schreef er al een spraakmakend artikel over voor de Correspondent.

Zouden deze onderzoeksmethoden ook soelaas kunnen bieden voor de eenzame bewoners in Schiedam? Is het mogelijk de verhalen ‘op te harden’ zodat beleidsmakers er mee uit de voeten kunnen? Of moeten we wegblijven van de poging verhalen te kwantificeren en ze gewoon zien als wat ze zijn: rijke, context gebonden anekdotes van individuen. Als objectiviteit, zeker in de lokale context, een illusie is waarom zouden anekdotes dan niet ook gezien kunnen worden als waardevolle kennisbronnen?Als objectiviteit, zeker in de lokale context, een illusie is waarom zouden anekdotes dan niet ook gezien kunnen worden als waardevolle kennisbronnen? Kennis die ons iets leert over het unieke in plaats van over het algemene, over de mens in plaats van het object. Kennis die niet alleen de wereld om ons heen ‘beschrijft’, maar die iets nieuws mogelijk maakt.

We zien uit naar een levendige discussie. Met designers, beleidsmakers, onderzoekers en burgers die met elkaar de begrippen kennis, data en verhalen onder de loep nemen.

Kom je ook?

Tijdens de Out of Office proberen we het onderwerp van gesprek dichterbij te brengen met experimenten, persoonlijke verhalen van betrokkenen of videofragmenten. Zo hebben we anti-afleidingsapps getest, Airbnb-overnachtingen verloot, gezamenlijk de komende honderd jaar voorspeld en argumenten afgewogen met snoep.

Er is een beperkt aantal plekken, dus meld je uiterlijk 23 juni aan. Wij zorgen voor hapjes en drankjes.

Datum: vrijdag 24 juni 2016
Tijd: 17:00-19:00 uur
Locatie: Spring House, De Ruijterkade 128, Amsterdam

Aanmelden

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/office-4-verhalen-tijden-van-cijfers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/office-4-verhalen-tijden-van-cijfers/