Out of Office #7 ‘Gelijke kansen in het onderwijs’

We nodigen je met veel plezier uit voor de zevende editie van Out of Office, een prikkelende bijeenkomst aan het eind van de middag in Spring House. We gaan in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over vraagstukken die Kennisland belangrijk vindt, waar we wat van vinden en meer over willen leren. Reken op scherpe discussies, interessante ontmoetingen en een borrel met lekkere hapjes.


Tijd

17:00-19.00

Locatie
Spring House, Amsterdam

header_img
Kinderen in de klas

Maker: US Department of Education

Rechten:

Original

Download
25 november 2016

Op vrijdag 25 november gaat de Out of Office over kansengelijkheid in het onderwijs++87 miljoen tegen ongelijkheidLees ook het artikel ‘Tientallen miljoenen voor gelijke kansen in het onderwijs’ op NOS.nl.. Wat betekent kansengelijkheid voor leerlingen en hoe organiseer je dat als school? We gaan in gesprek met een basisschool en een middelbare school in Amsterdam over de initiatieven die zij organiseerden om dit te bereiken.

Mustapha Khaddari is adjunct-directeur op de J.P. Coenschool, een brede buurtbasisschool++Brede buurtschoolEen brede buurtschool heeft een sterke binding met de buurt. Het motto van de J.P. Coenschool is: ‘Samen wonen = samen leren = samen investeren’. Brede scholen trachten de schoolomgeving veiliger, schoner en mooier te maken. in de Indische Buurt in Amsterdam. Leerlingen, ouders, buurtopbouwwerk en stadsdeel worden intensief bij de school betrokken om tijdens en na schooltijd gelijke kansen voor leerlingen te stimuleren en activiteiten te organiseren waarin kinderen kennismaken met de Indische Buurt. Mustapha zal vertellen over hoe zij op school met het project ‘Ouders ontmoeten Ouders’ de ouders betrekken bij de school om uiteindelijk de kinderen meer gelijke kansen te geven. Daarnaast zal hij vertellen hoe de J.P.Coenschool door onder andere ouderinitiatieven veranderde van een school met bijna uitsluitend leerlingen met een migratieachtergrond in een gemengde school die een mooie afspiegeling is van de Indische buurt.

Saskia Grotenhuis is directeur van de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB). Zij tracht al jarenlang om kinderen met uiteenlopende achtergronden gelijke kansen te bieden in het onderwijs. Zo heeft de OSB er bewust voor gekozen om te werken met brede brugklassen waarbinnen kinderen op verschillende niveaus samen kunnen leren. Omdat kinderen met dit systeem pas later per niveau worden ingedeeld, heeft de school meer tijd om te zien wat het werkelijke niveau van het kind is.

Vanuit de zaal zullen onder andere onderwijsexperts reageren op de onderwijsinitiatieven. Hoe kunnen we lessen trekken uit de praktijk, en in welke richting moeten we zoeken om kansengelijkheid in het onderwijs te stimuleren?Hoe kunnen we lessen trekken uit de praktijk, en in welke richting moeten we zoeken om kansengelijkheid in het onderwijs te stimuleren?

Onderwijs houdt bestaande ongelijkheden in stand

Onderwijs wordt in Nederland vaak gezien als een emancipatiemachine; ongeacht je achtergrond kan je als kind je talenten ontplooien en heb je gelijke kansen om op elke positie in de samenleving terecht te komen. Deze Amerikaanse droom (hard werken en je komt er wel) is al regelmatig ontkracht door onderzoek: het Nederlandse onderwijssysteem emancipeert kinderen niet, maar houdt bestaande ongelijkheden in stand. De kansenongelijkheid in het onderwijs groeit zelfs, constateerde de Inspectie van het Onderwijs in ‘De staat van het onderwijs’ in 2016. Kinderen van laagopgeleide ouders hebben minder kansen in de samenleving dan kinderen van hoogopgeleide ouders, ook als in het onderzoek gecorrigeerd wordt voor de opleiding van de ouders. Dus, kinderen van laagopgeleide ouders die in potentie een hoger opleidingsniveau aankunnen, lopen een grotere kans om toch op een lager onderwijsniveau terecht te komen. De Argumentenfabriek maakte voor de VO-raad een mooie ideeënkaart over kansengelijkheid in het onderwijs:

Ideeënkaart over kansengelijkheid in het onderwijs
Ideeënkaart over kansengelijkheid in het onderwijs

Maker: De Argumentenfabriek

Rechten:

Original

Ideeënkaart over kansengelijkheid in het onderwijs

Komt het door het Nederlandse onderwijssysteem dat kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen hebben?Komt het door het Nederlandse onderwijssysteem dat kinderen van laagopgeleide ouders minder kansen hebben? Of door het afzwakken van de CITO-toets++CITOMinister Bussemaker stelde voor om de CITO-score, als deze hoger was dan het oordeel van de leraar, zwaarder te laten wegen. Dit om te voorkomen dat leerlingen met een te laag advies naar de middelbare school gaan.? In hoeverre gaat het over intelligentie of cultuur++Intelligentie of cultuurVolgens Herman van der Werfhorst zijn er in Nederland meer universitair geschoolden, maar nemen de verschillen tussen de onderkant (vmbo) en het midden (mbo, havo/vwo) niet toe. Op het terrein van cultuurdeelname (podiumkunsten, cultureel erfgoed) zien we dat verschillen tussen opleidingsgroepen eerder afnemen dan toenemen.? Ligt het aan leraren++Minder lerenUit onderzoek van Paul Jungbluth blijkt dat arme kinderen met eenzelfde talent als niet-kansarme kinderen in het basisonderwijs systematisch minder leren.  die te veel vanuit hun eigen referentiekader denken? Dit zijn uitermate interessante discussies, maar op 25 november willen we vooral kijken naar bestaande initiatieven die bezig zijn alternatieven te ontwikkelen voor kansenongelijkheid. Wat gebeurt er al in de praktijk, en wat kunnen we daarvan leren?

Aanmelden

Er is een beperkt aantal plaatsen dus meld je uiterlijk 23 november aan via deze link.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/office-7-gelijke-kansen-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/office-7-gelijke-kansen-het-onderwijs/