Out of Office #29: ‘Eerlijke en inclusieve energietransitie: snel en toch samen?’

De energietransitie is één van de grote uitdagingen voor de komende decennia. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moeten Nederlandse steden volop aan de bak. Nederlandse gemeenten maken in de komende jaren wijk voor wijk de overstap naar hernieuwbare energie. Maar: hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen aan deze energietransitie en dat het toch snel genoeg gaat? Kom naar de Out of Office op 31 oktober!


Tijd

17.15-19.15 uur

Locatie
Spring House, De Ruyterkade 128, Amsterdam

header_img
Climate justice or riot

Maker: Markus Spiske

Rechten:

Download
31 oktober 2019

We nodigen je met veel plezier uit voor de negenentwintigste Out of Office op 31 oktober 2019++Let op: donderdag!Deze Out of Office is op donderdag in plaats van vrijdag en begint een kwartier later dan normaal.  van 17.15 tot 19.15 uur waarbij we in gesprek gaan met experts en ervaringsdeskundigen over vraagstukken die Kennisland belangrijk vindt en waar we meer over willen leren. We gaan op zoek naar nieuwe inzichten, ontmoetingen en inspiratie, onder het genot van een hapje en drankje.

De energietransitie moet plaatsvinden bij alle huishoudens – of je prioriteiten daar nu wel of niet liggen.++OpinieLees ook dit opiniestuk van Dave van Loon. Veel mensen hebben immers genoeg andere zorgen, zoals het (niet kunnen) vinden van een passende woning, gezondheidsproblemen, werkloosheid of schulden. Als mensen vooral bezig zijn met het voorzien in hun eerste levensbehoeften, is het logisch dat het klimaat niet op de eerste plaats komt. Dit leidt tot de vraag: hoe nemen we iedereen mee in de transitie? En hoe zorgen we voor een eerlijke energietransitie waar iedereen van meeprofiteert? 

Energietransitie als hefboom voor weerbare steden

Thijs van Spaandonk is stedelijk ontwerper en curator ‘energietransitie als hefboom’ van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2020++BiënnaleDe Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is opgericht in 2001 in de overtuiging dat architectuur en stedenbouw van groot maatschappelijk belang is. De IABR richt zich op de toekomst van de stad en plaatst dat de komende jaren nadrukkelijk in het teken van klimaatverandering en groeiende sociale ongelijkheid. De IABR wil naar vermogen bijdragen aan het helpen realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en het halen van de doelstellingen vastgelegd in het Klimaatverdrag van Parijs. Sleutel daarbij zijn goed ontworpen sociaal inclusieve weerbare steden.. Hij ziet de energietransitie waar steden voor staan als drijvende kracht achter een inclusieve stadsontwikkeling én andere belangrijke opgaven zoals voedselvoorziening, productiviteit, goed wonen, en sociale gelijkheid. Daarmee is de energietransitie niet alleen een doel maar ook een middel dat bewust kan worden ingezet om te werkenDe energietransitie is niet alleen een doel maar ook een middel dat bewust kan worden ingezet om te werken aan aantrekkelijke, veerkrachtige en inclusieve steden. aan aantrekkelijke, veerkrachtige en inclusieve steden.

Dit vraagt om een fundamenteel andere, veel bredere en meer integrale benadering en daarmee ook om een andere rolverdeling en samenwerking tussen gemeenten, bewoners, bedrijven en instellingen. Maar hoe ziet dit er dan uit? En welke stappen moeten we zetten om hier te komen? Op veel plekken wereldwijd wordt hard gewerkt aan oplossingen, variërend van integrale strategieën tot lokale initiatieven in wijken. Maar leiden de vele initiatieven, inzichten en experimenten tot de radicale aanpassing en gedragswijziging die nodig zijn? Tijdens deze Out of Office gaat Thijs van Spaandonk in op deze vragen en deelt hij zijn inzichten en ervaringen uit binnen- en buitenland. Vervolgens gaan we gezamenlijk in gesprek Leiden de vele initiatieven, inzichten en experimenten tot de radicale aanpassing en gedragswijziging die nodig zijn? om te komen tot oplossingsrichtingen.

Informatie en aanmelden

De Out of Office vindt plaats in Spring House aan de De Ruijterkade 128 in Amsterdam, op donderdag 31 oktober van 17.15 tot 19.15 uur. Let op, er is een beperkt aantal plaatsen, dus meld je uiterlijk 29 oktober aan.


IK MELD ME AAN

Wil je voortaan een seintje krijgen als er weer een Out of Office aankomt? Meld je dan hieronder aan. Je kunt je dan meteen inschrijven op de KL Update, de vernieuwde nieuwsbrief van Kennisland die op veler verzoek terug van weggeweest is. Laat je inspireren door onze projecten, publicaties, opiniestukken en events!Laat je inspireren door onze projecten, publicaties, opiniestukken en events! We sturen je maximaal eens per week een update met een paar interessante posts en als we niks te melden hebben die week, sturen we je ook niks. Want je hebt het al druk genoeg. Je kunt zelf aangeven welke van onze thema’s je wilt volgen. Meld je hieronder aan:

Out of Office striking for climate
Out of Office striking for climate

KL'ers Wieteke en Dave waren bij de klimaatstaking in Den Haag op 27 september 2019.

Maker: Wieteke Vrouwe

Rechten:

Download
KL'ers Wieteke en Dave waren bij de klimaatstaking in Den Haag op 27 september 2019.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/out-of-office-29-eerlijke-en-inclusieve-energietransitie-snel-en-toch-samen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/out-of-office-29-eerlijke-en-inclusieve-energietransitie-snel-en-toch-samen/