Out of Office #31: ‘Ongelijkheid in het onderwijs’

Tijdens de Out of Office gaan we in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over vraagstukken die Kennisland belangrijk vindt en waar we meer over willen leren. Deze keer praten we over kansenongelijkheid in het onderwijs, met studenten, docenten en socioloog Rineke van Daalen. We onderzoeken wat er nodig is om via het onderwijs de kansengelijkheid in de samenleving te vergroten. Welke rol is er weggelegd voor de scholen? Wat verwachten we eigenlijk van leraren als we hen deze opdracht meegeven? Praat mee op 20 februari!


Tijd

17.00 tot 19.00 uur

Locatie
Spring House, De Ruijterkade 128, Amsterdam

header_img
Kansrijk MBO

Mbo-studenten doen samen met beleidsmedewerkers en docenten onderzoek naar gelijke kansen op het mbo in het project Kansrijk MBO.

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
Mbo-studenten doen samen met beleidsmedewerkers en docenten onderzoek naar gelijke kansen op het mbo in het project Kansrijk MBO.
20 februari 2020

In het project ‘Bootcamp Kansrijk MBO’ werkte Kennisland samen met studenten, docenten en beleidsmakers aan het verbeteren van gelijke kansen in het mbo. Uit de gesprekken en persoonlijke verhalen van de deelnemers bleek dat er nog veel te winnen is op het gebied van gelijke kansen. Studenten gaven aan zich onvoldoende gezien, gehoord en begrepen te voelen. Docenten vertelden dat het ze vaak ontbreekt aan tijd, vaardigheden en bewustzijn om studenten gelijke kansen te kunnen bieden. We nodigen je graag uit om in gesprek te gaan over inclusief en kansrijk onderwijs tijdens de Out of Office van 20 februari 2020 van 17.00 tot 19.00 uur. 

Tijdens de Out of Office gaan we in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over vraagstukken die Kennisland belangrijk vindt en waar we meer over willen leren. We gaan graag samen met jou op zoek naar nieuwe inzichten, ontmoetingen en inspiratie, onder het genot van een hapje en drankje.

Kansengelijkheid is nog een illusie

Een belangrijke waarde in de Nederlandse samenleving is dat iemands achtergrond niet bepalend mag zijn voor iemands toekomst en dat iedereen recht heeft op onderwijs. Van politiek links tot politiek rechts wordt het onderwijs aangewezen als motor van de emancipatie en de meritocratie++MeritocratieEen maatschappijmodel waarin de sociaal-economische positie van elk individu is gebaseerd op diens verdiensten (merites). Hierbij gaat het dus niet om iemands aanleg, maar om wat diegene met die aanleg doet. Andere factoren, zoals afkomst, grond- of geldbezit, ras en geslacht mogen er geen rol bij spelen.. Maar ga je kijken op de scholen, dan blijken de verschillen in geslacht, seksualiteit, etniciteit en sociaal-economische achtergrond zich toch te wreken. Ga je op scholen kijken, dan blijken de verschillen in geslacht, seksualiteit, etniciteit en sociaal-economische achtergrond zich te wreken. 

Sterker nog, uit recente rapporten van de OESO, het CBS, en de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs toeneemt. In de steden is een scherpe etnische segregatie zichtbaar, met de vermaledijde ‘zwarte’ en ‘witte’ scholen tot gevolg. In algemene zin is het inkomen en opleidingsniveau van de ouders de belangrijkste voorspeller van de sociaal-economische positie die hun kinderen later zullen innemen in de samenleving.  

Persoonlijke verhalen en een sociologisch perspectief

Tijdens de Out of Office van 20 februari onderzoeken we wat er nodig is om via het onderwijs de kansengelijkheid in de samenleving te vergroten. Welke rol is er weggelegd voor de scholen? En wat verwachten we eigenlijk van lerarenOndanks het sterke gelijkheidsideaal, is het onderwijsstelsel zelf ten diepste hiërarchisch. Wat gebeurt er met het midden als we denken vanuit een tweedeling tussen hoog- en laagopgeleid? als we hen deze opdracht meegeven? Op deze vragen reflecteren we samen met Nora Harrachi – docent op het ROC Nijmegen – en Shane Pattipeilohy – student op de Avans Hogeschool, op basis van hun persoonlijke verhalen. 

Tot slot nodigt socioloog Rineke van Daalen ons uit om kritisch te kijken naar de manier waarop we het Nederlandse onderwijsstelsel hebben ingericht. Want ondanks het sterke gelijkheidsideaal, is het stelsel zelf ten diepste hiërarchisch. We spreken immers steevast over hoog- versus laagopgeleid. Rineke++Rineke van DaalenRineke is onderzoeker en auteur. Zij was jarenlang verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar benadering is een combinatie van interactie-onderzoek en figuratieve sociologie. Eind 2019 publiceerde zij het boek ‘Omgaan met ongelijkheid, over het oude leren en het nieuwe werken’. Dit is het derde deel van een drieluik over onderwijs. Zie ook rinekevandaalen.nl stelt daarbij de vraag: wat gebeurt er met het midden als we denken vanuit deze tweedeling?  

Op basis van de bijdragen van Shane, Nora en Rineke gaan we met elkaar in gesprek over kansenongelijkheid. En denken we na over manieren om die kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs tegen te gaan. Hoe ziet inclusief en kansrijk onderwijs eruit en welke interventies zijn daarvoor nodig?Hoe ziet inclusief en kansrijk onderwijs eruit en welke interventies zijn daarvoor nodig?

Informatie en aanmelden

De Out of Office vindt plaats in Spring House aan de De Ruijterkade 128 in Amsterdam, op donderdag 20 februari van 17.00 tot 19.00 uur. Let op, er is een beperkt aantal plaatsen, dus meld je uiterlijk 18 februari aan.

IK KOM

Wil je voortaan een seintje krijgen als er weer een Out of Office aankomt? Meld je dan hieronder aan. Je kunt je dan meteen inschrijven op de KL Update, de vernieuwde nieuwsbrief van Kennisland die op veler verzoek terug van weggeweest is. Laat je inspireren door onze projecten, publicaties, opiniestukken en events! We sturen je maximaal eens per week een update met een paar interessante posts en als we niks te melden hebben die week, sturen we je ook niks. Want je hebt het al druk genoeg. Je kunt zelf aangeven welke van onze thema’s je wilt volgen. Meld je hieronder aan:

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/out-of-office-31-ongelijkheid-in-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/out-of-office-31-ongelijkheid-in-het-onderwijs/