Pionieren in het nieuwkomers-onderwijs #1

Op woensdag 13 juni organiseren we in Emmen een eerste bijeenkomst over onderwijs aan nieuwkomersleerlingen. Het is de eerste in een reeks van vier, waarbij we samen met leerkrachten, ib’ers, schoolleiders en andere belanghebbenden werken aan het opzetten van een actief en lerend netwerk rondom nieuwkomersonderwijs.


Tijd

14:00 tot 16:30

Locatie
Bruggebouw Gemeentehuis Emmen, Raadhuisplein 1

header_img
Juf Kiet

Still uit de film ‘De Kinderen van juf Kiet’ over de nieuwkomersgroep op een school in Hapert.

Maker: Lataster Films

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Still uit de film ‘De Kinderen van juf Kiet’ over de nieuwkomersgroep op een school in Hapert.
13 juni 2018

Hoe kunnen we in de regio Emmen zo goed mogelijk onderwijs geven aan nieuwkomersleerlingen en andere leerlingen met een taalachterstand? Hoe kunnen leerkrachten, ib-ers en andere belanghebbenden optimaal samenwerken en samen leren? Daar gaat het over op 13 juni.

In en rondom Emmen++Waarom Emmen?In Emmen bevindt zich een asielzoekerscentrum sinds 2000, dat sinds 2012 als gezinslocatie fungeert. In totaal zijn er 600 plaatsen voor uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen. Ook bevindt zich in Emmen het Expertisecentrum Anderstaligen, dat in 2018 van de Onderwijsinspectie het predicaat ‘excellent‘ kreeg. is de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met het lesgeven aan nieuwkomersleerlingen. Nieuwkomersonderwijs is een veld dat constant verandert en zich ontwikkelt. Hoe kunnen we die kennis beter met elkaar delen? Hoe kunnen we het nieuwkomersonderwijs verbeteren? En wat kan het reguliere onderwijs nog leren nu nieuwkomersleerlingen steeds vaker in reguliere klassen terecht komen?

De komende maanden zijn LOWAN en KL++ProjectPioniers in Nieuwkomersonderwijs is ontwikkeld door Kennisland in samenwerking met Lataster Films en LOWAN. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. We werken momenteel met Nieuwkomers in Noord (regio Emmen) en Nieuwkomers in Gelderland/Overijssel. actief om een lerend netwerk op te zetten rondom de vragen die spelen in het nieuwkomersonderwijs. We doen dit samen met de makers van De kinderen van juf Kiet, een documentaire die goed laat zien wat er mooi en moeilijk is aan nieuwkomersonderwijs.

Wat gaan we doen?

Dit wordt de eerste bijeenkomst en volgend schooljaar volgen er nog drie. We gaan dus in vier bijeenkomsten aan de slag om samen urgente vraagstukken aan te pakken en een blijvend, lerend netwerk te vormen. Aan de orde komen onder andere:

  • Fragmenten uit De kinderen van juf Kiet als gespreksstarter.
  • Wat is er nodig om het leerproces van nieuwkomersleerlingen te laten versnellen?Wat is er nodig om het leerproces van nieuwkomersleerlingen te laten versnellen?
  • Wat hebben kinderen nodig om (goed) te kunnen leren?
  • Hoe kunnen de lessen uit nieuwkomersonderwijs vertaald worden naar regulier onderwijs en vice versa? En dan met name op het gebied van taalonderwijs.
  • Hoe kunnen we blijvend van elkaar leren en beter met elkaar samenwerken?

We willen 13 juni graag alle perspectieven aan tafel om zo samen te bepalen waar dit netwerk over moet gaan: nieuwe leerkrachten, ib-ers, ervaren leerkrachten, leerkrachten uit regulier onderwijs. Ben je geïnteresseerd en wil je ook aanwezig zijn? Stuur dan een mailtje naar Dennis (db@kl.nl).

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/pionieren-in-het-nieuwkomersonderwijs-1/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/pionieren-in-het-nieuwkomersonderwijs-1/