Regiosessies ‘Gemeentelijke dienstverlening voor mensen met een LVB’

In november en december organiseren we leer- en inspiratiesessies over het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Samen met professionals vanuit beleid, uitvoering en maatschappelijke dienstverlening én natuurlijk mensen met een LVB zelf, ontwikkelen we concrete oplossingen en werkwijzen voor inclusieve en toegankelijke dienstverlening.header_img
LVB regiosessies

LVB en onzichtbaar in gemeentelijke dienstverlening

Maker: Kennisland

Rechten:

Download
28 maart 2023

In de afgelopen jaren is er veel kennis en ervaring verzameld en verspreid over de moeilijkheden die mensen met een LVB ervaren in een steeds complexere samenleving. Tegelijkertijd zijn er veel voorbeelden van gemeentelijke organisaties die samenwerken met professionals en bewoners aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. Voorbeelden daarvan zijn het inzetten van buddy’s of coaches, laagdrempelige informatievoorzieningen, het trainen van gemeentelijke dienstverleners, het inzetten van ervaringsdeskundigen of waakvlambegeleiding.++WaakvlambegeleidingLaagintensieve hulp, vaak na afloop van een intensievere ondersteuningsperiode. Lees meer

Kennisland organiseert de bijeenkomsten in opdracht van VWS, Divosa en de VNG. We bieden inspiratie en kennis over mensen met een LVB vanuit experts en ervaringsdeskundigen, maar we willen vooral ruimte bieden voor leren van elkaars aanpakken en het uitwisselen en uitwerken van ideeën die betrokkenen zelf hebben. 

  • Hoe maken én blijven we in contact met mensen die extra hulp nodig hebben? 
  • Hoe maken we voorzieningen die zorg en ondersteuning bieden toegankelijk? 
  • Hoe kan de gemeentelijke dienstverlening hierin samenwerken met professionals en burgers?

We bieden deze sessie aan in drie regio’s in Nederland: op 9 november in Utrecht, op 30 november in Rotterdam en op 14 december in Zwolle. We streven niet alleen naar het uitwisselen van ervaringen en inspiratie, maar naar concrete nieuwe aanpakken.

 


Heb je interesse en/of goede ideeën voor betere dienstverlening: stuur een mail naar Faduma Mukhtar: fm@kl.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/regiosessies-gemeentelijke-dienstverlening-voor-mensen-met-een-lvb/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/regiosessies-gemeentelijke-dienstverlening-voor-mensen-met-een-lvb/