Samen leren over leertijduitbreiding

Op woensdag 31 januari presenteren we de verhalen van scholen en andere onderwijspartijen tijdens de expositie ‘NulTien - Samen leren over Leertijduitbreiding in Rotterdam’ in de Fenix Food Factory. We gaan met alle betrokkenen in gesprek over de inzichten uit de portretten en over de toekomst van leertijduitbreiding.


Tijd

14:00 tot 17:00

Locatie
Fenix Food Factory, Veerlaan 19D, Rotterdam

header_img
Leertijduitbreiding op OBS de Vierambacht in Rotterdam

Tijdens de leertijduitbreiding werken de leerlingen van de Vierambacht aan kunstprojecten.

Maker: Levien Willemse

Rechten:

Download
Tijdens de leertijduitbreiding werken de leerlingen van de Vierambacht aan kunstprojecten.
31 januari 2018

In 2006 startte de Gemeente Rotterdam een subsidieregeling om meer leertijd aan te kunnen bieden, bovenop de verplichte onderwijsuren. Het huidige Onderwijsbeleid ‘Leren Loont’ maakt het mogelijk om de uitbreiding van de leertijd voort te zetten. Het uitgangspunt: het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, het bieden van kansen voor talentontwikkeling, het realiseren van betere onderwijsresultaten en het tegengaan van schooluitval. Maar hoe ziet succesvolle leertijduitbreiding er in de praktijk uit volgens Rotterdamse basisscholen? Welke afwegingen maken ze om de extra leertijd te laten slagen?

Om deze vragen te beantwoorden startte het programmateam ‘Leren Loont!’ in samenwerking met Kennisland ‘NulTien – Samen leren over leertijduitbreiding’. We bezochten elf scholen en drie externe onderwijs partijen om te leren over leertijduitbreiding vanuit de ervaringen van de mensen die direct bij de dagelijkse praktijk van leertijduitbreiding betrokken zijn. Deze ervaringen legden we vast in veertien portretten++PortrettenDe portretten zijn te lezen op de website van Leren Loont..

Op 31 januari exposeren we de portretten in de Fenix Food Factory en gaan we met alle betrokkenen bij leertijduitbreiding in Rotterdam in gesprek: Wat leren de portretten ons?We bezochten elf scholen en drie externe onderwijs partijen om te leren over leertijduitbreiding. Wat zijn de belangrijkste lessen en de ambities voor de toekomst? En hoe brengen we dit samen in de praktijk?

Er is een beperkt aantal plekken, maar je kan je nog aanmelden. Stuur een e-mail naar leertijduitbreidingMO@rotterdam.nl en laat ons weten dat je er bij bent!

PROGRAMMA

  • Inloop vanaf half 2 met koffie en thee
  • Welkom!
  • Expositie van de portretten
  • In gesprek over de verhalen en de toekomst van leertijduitbreiding
  • Slotwoord en borrel

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/samen-leren-leertijduitbreiding/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/samen-leren-leertijduitbreiding/