Slotmanifestatie met geleerde lessen uit twee jaar Leven Lang Leven

Kennisland zette met Leven Lang Leven een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden in gang. Een beweging die bestaat uit vernieuwers die allemaal op een innovatieve manier naar de ouderenzorg kijken, andere ideeën hebben over hoe die eruit kan zien en die ook willen uitvoeren. Na twee jaar is het tijd om alle inzichten en lessen met de wereld te delen. Kom op 11 maart 2022 naar de slotmanifestatie!


Tijd

Volgt later


header_img
Save the date: 11 maart 2022

Maker: KL

Rechten:

Download
11 maart 2022

Hoe word jij fijn oud? Dat is een vraag die iedereen aangaat. We worden steeds ouder, het aantal ouderen neemt toe en onze zorgvraag wordt steeds complexer. We staan aan de vooravond van een grote maatschappelijke opgave. Of eigenlijk zitten we er al middenin. Hoe gaan we van de huidige, soms wat sombere, voorspelling naar de verbeelding en uitvoering van een nieuwe, optimistische, gewenste toekomst? Begin 2020 startten we Leven Lang Leven++Leven Lang LevenLees meer over ons project Leven Lang Leven. met als doel een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden.

Tijd voor vernieuwing

Met Leven Lang Leven gingen Kennisland en Vandejong++Huisstijl en campagneCreatief bureau Vandejong ontwikkelde de aansprekende huisstijl en activerende campagne voor Leven Lang Leven. in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op zoek naar nieuwe ideeën voor fijn oud worden. We organiseerden twee programma’s waarin we in totaal 26 pioniers++VeranderaarsKL gelooft dat je kunt leren vernieuwen en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële vernieuwers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. Tijdens het Veranderaarsprogramma volgen we een methode die gebaseerd is op actiegericht onderzoek en design thinking. Het betrekken van de mensen waarom het gaat is een van de belangrijke succesfactoren. ondersteunden bij het tot wasdom brengen van hun ideeën. Eén programma voor pioniers buiten de zorg en één voor pioniers binnen de zorg. Vele paden hebben elkaar gekruist en veel mensen hebben bijgedragen aan de positieve beweging die wij in 2020 startten. Van vernieuwers, ontwerpers en sociaal ondernemers tot zorgprofessionals, ouderen, beleidsmakers en onderzoekers.

Wat nu?

Bijna twee jaar laterHoe word jij fijn oud? Wat is er nodig om nu en in de toekomst fijn oud te worden in Nederland?, en vele innovaties binnen en buiten de zorg verder, loopt het programma ten einde. Dat willen we niet zomaar laten passeren. Alle innovaties, geleerde lessen en aanbevelingen bundelen we in een publicatie. Die lanceren we op 11 maart 2022 tijdens een feestelijke slotmanifestatie. We nodigen jou hier graag voor uit! Het belooft een interactieve en inspirerende dag vol positiviteit, innovaties en workshops te worden.

Save the date!

Zet vrijdag 11 maart 2022 vast in je agenda. Exacte tijden en locatie volgen later. Hou daarvoor onze website, nieuwsbrief en social media in de gaten. 

Meld je hier aan.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht vanwege het beperkte aantal plaatsen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/slotmanifestatie-met-geleerde-lessen-uit-twee-jaar-leven-lang-leven/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/slotmanifestatie-met-geleerde-lessen-uit-twee-jaar-leven-lang-leven/