Slotmanifestatie met geleerde lessen uit twee jaar Leven Lang Leven

Kennisland zette met Leven Lang Leven een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden in gang. Een beweging die bestaat uit vernieuwers die allemaal op een innovatieve manier naar de ouderenzorg kijken, andere ideeën hebben over hoe die eruit kan zien en die ook willen uitvoeren. Na twee jaar is het tijd om alle inzichten en lessen met de wereld te delen. Kom op 11 maart 2022 naar de (online) slotmanifestatie!


Tijd

10.00 tot 12.30 uur


header_img
Save the date: 11 maart 2022

Maker: KL

Rechten:

Download
11 maart 2022

Meld je direct aan

Hoe word jij fijn oud? Dat is een vraag die iedereen aangaat. We worden steeds ouder, het aantal ouderen neemt toe en onze zorgvraag wordt steeds complexer. We staan aan de vooravond van een grote maatschappelijke opgave. Of eigenlijk zitten we er al middenin. Hoe gaan we van de huidige, soms wat sombere, voorspelling naar de verbeelding en uitvoering van een nieuwe, optimistische, gewenste toekomst? Begin 2020 startten we Leven Lang Leven++Leven Lang LevenLees meer over ons project Leven Lang Leven. met als doel een nieuwe, positieve beweging rondom fijner oud worden.

Tijd voor vernieuwing

Met Leven Lang Leven gingen Kennisland en Vandejong++Huisstijl en campagneCreatief bureau Vandejong ontwikkelde de aansprekende huisstijl en activerende campagne voor Leven Lang Leven. in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op zoek naar nieuwe ideeën voor fijn oud worden. We organiseerden twee programma’s waarin we in totaal 26 pioniers++VeranderaarsKL gelooft dat je kunt leren vernieuwen en dat er in alle geledingen van de samenleving potentiële vernieuwers te vinden zijn die baat hebben bij ondersteuning en verbinding. Tijdens het Veranderaarsprogramma volgen we een methode die gebaseerd is op actiegericht onderzoek en design thinking. Het betrekken van de mensen waarom het gaat is een van de belangrijke succesfactoren. ondersteunden bij het tot wasdom brengen van hun ideeën. Eén programma voor pioniers buiten de zorg en één voor pioniers binnen de zorg. Vele paden hebben elkaar gekruist en veel mensen hebben bijgedragen aan de positieve beweging die wij in 2020 startten. Van vernieuwers, ontwerpers en sociaal ondernemers tot zorgprofessionals, ouderen, beleidsmakers en onderzoekers.

Wat nu?

Bijna twee jaar laterHoe word jij fijn oud? Wat is er nodig om nu en in de toekomst fijn oud te worden in Nederland?, en vele innovaties binnen en buiten de zorg verder, loopt het programma ten einde. Dat willen we niet zomaar laten passeren. Alle innovaties, geleerde lessen en aanbevelingen bundelen we in een publicatie. Die lanceren we op 11 maart 2022 tijdens een feestelijke slotmanifestatie. We nodigen jou hier graag voor uit! Het belooft een interactieve en inspirerende dag vol positiviteit, innovaties en workshops te worden.

Slotmanifestatie

Tijdens de slotmanifestatie (online, live vanuit Pakhuis de Zwijger) presenteren we de geleerde lessen uit twee jaar Leven Lang Leven: Wat is er nodig om nu en in de toekomst fijn oud te worden in Nederland? We geven praktische handvatten voor mensen die hier actief aan willen meewerken.We geven praktische handvatten voor mensen die actief willen meewerken aan fijn oud worden in Nederland. Of je nu zorgprofessional, bestuurder, sociaal ondernemer, mantelzorger of beleidsmaker bent, hier wil je bij zijn!

Aan tafel zitten mensen met wie we in een panelgesprek de geleerde lessen uitdiepen, waaronder:

  • Jarcine Spaander, bevlogen zorgdoener en mede-oprichter van King Arthur Groep met als motto: Zie de mens met dementie, maar zie ook de mens die zorgt;
  • Fatos Ipek-Demir, die van het verdriet over de zorg voor haar ouders haar werk heeft gemaakt. Ze is ervaringsdeskundige (ex)mantelzorger en richtte in 2018 Stichting OMAZ op (Oudere Migranten Aan Zet) met de missie om de stem van migrantenouderen te laten horen en beleid te verbeteren;
  • Dederiek Soeters, ervaren begeleider van teams in de gezondheidszorg. Coach bij het Leven Lang Leven-programma. ‘Mensen zijn doorslaggevend voor het succes van een organisatie’, juist nu de druk op de zorg hoog oploopt, verdient deze insteek extra aandacht.

Na het panelgesprek volgen interactieve deelsessies. We hebben verschillende mensen uitgenodigd, van pioniers in de ouderenzorg tot sociaal ontwerpers buiten de zorg. Zij delen hun succesverhalen en secret ingredients om de geleerde lessen in de praktijk te laten slagen. In de deelsessies is ruimte voor reacties, vragen en het delen van eigen ervaringen. Houd de website en nieuwsbrief in de gaten voor het volledige programma!

Heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan hier!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/slotmanifestatie-met-geleerde-lessen-uit-twee-jaar-leven-lang-leven/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/slotmanifestatie-met-geleerde-lessen-uit-twee-jaar-leven-lang-leven/