VTOI Congres ‘De Dag van het Toezicht’

Chris Sigaloff leidt de workshop 'Ruimte voor vernieuwing in het onderwijs' waarin in ze onder meer vertelt over het project Onze Nieuwe School.


Tijd

9.30-17.00

Locatie
Blokhoeve 1, Nieuwegein

08 april 2016

Zonder oog te hebben voor de invloed van maatschappelijke verandering op het onderwijs, ben je als toezichthouder geen optimaal gesprekspartner voor je bestuurder. Reden voor de VTOI om tijdens dit Jaarcongres toezichthouders hierover te informeren en er met elkaar over te spreken.

In 2015 heeft het Platform Onderwijs2032 onder leiding van Paul Schnabel een maatschappelijke dialoog gevoerd over het onderwijs van de toekomst. Het platform is in gesprek gegaan met leraren, leerlingen, bestuurders, wetenschappers, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Ook liet het zich inspireren en informeren door wetenschappelijke inzichten en buitenlandse voorbeelden. Met als opbrengst een brede visie op maatschappelijke veranderingen en hun invloed op het onderwijs in de toekomst.

Het advies van het Platform Onderwijs2032 kan een grote transitie in het onderwijs op gang brengen. De VTOI wil in dit Jaarcongres het accent leggen op wat en hoe dit de rol van toezichthouder raakt. En wat hij/zij ermee aan moet. Met welke vragen moet de toezichthouder bezig zijn? Moet je de uitkomst van het Platform Onderwijs2032 inbrengen in je gesprek met de bestuurder? En zo ja, hoe doe je dat?

Chris Sigaloff leidt de workshop ‘Ruimte voor vernieuwing in het onderwijs’ waarin in ze onder meer vertelt over het project Onze Nieuwe School++Onze Nieuwe SchoolIn juni 2015 riep Kennisland mensen op om ideeën in te dienen voor nieuwe scholen in Amsterdam. Een landelijke, en zelfs internationale primeur: inwoners van een stad mochten zelf hun ideale school bedenken én opzetten. Lees meer en wat het voor raden van toezicht betekent om ruimte voor vernieuwing te creëren.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/vtoi-congres-dag-toezicht/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/vtoi-congres-dag-toezicht/