Waardigheid en trots in de verpleegzorg

Op 3 en 4 juli vinden de 'Waardigheid en trots congresdagen' plaats in Nieuwegein. In meer dan zeventig sessies delen betrokkenen bij de verpleegzorg ervaringen en geleerde lessen. Thijs van Exel geeft een lezing met de titel 'Zorg voor later? Drie manieren om de verpleegzorg van buiten naar binnen én van binnenuit te vernieuwen'.


Tijd

11:00-12:00

Locatie
NBC Congrescentrum, Nieuwegein

3 – 4 juli 2017

Op 3 en 4 juli vinden de ‘Waardigheid en trots congresdagen’ plaats in Nieuwegein. In meer dan zeventig sessies delen betrokkenen bij de verpleegzorg ervaringen en geleerde lessen. Zij tonen de opbrengsten van het doorvoeren van vernieuwing van organisatie van de verpleeghuiszorg. Centraal staan het vasthouden van vernieuwing en verbetering van de verpleeghuiszorg. 

Op 4 juli van 11.00-12.00 uur geeft Thijs van Exel++Thijs van ExelThijs van Exel is gespecialiseerd in het ontwerpen van innovatiestrategieën en -methodieken waarbij betere uitkomsten voor de eindgebruiker centraal staan. een lezing met de titel ‘Zorg voor later? Drie manieren om de verpleegzorg van buiten naar binnen én van binnen uit te vernieuwen’.

De samenleving verandert: mensen worden ouder, en het worden er meer. De verpleegzorg zoals we die kenden is niet langer houdbaar en de sector wordt geconfronteerd met een steeds complexer wordende vraag. Dat betekent dat vernieuwing nodig is. Hoe betrek je professionals, bestuurders, beleidsmakers maar vooral ook de samenleving daarbij?

Kennisland is samen met het ministerie van VWS begonnen met een nieuw traject dat op drie manieren antwoord wil geven op deze vraag. Maak tijdens deze sessie kennis met verschillende manieren om empowerment te versterken en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/waardigheid-en-trots-de-verpleegzorg/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/waardigheid-en-trots-de-verpleegzorg/