Werk aan onderwijs- vernieuwing tijdens ons tussenruimte-experiment

Op woensdag 25 april experimenteren we tijdens een event met tussenruimtes. Het onderwijsteam van Kennisland gaat samen met inspirerende mensen van binnen en buiten het onderwijsveld actief op zoek naar plekken en manieren waarop tussenruimte kan worden ingezet om het onderwijs en de samenleving te blijven vernieuwen.


Tijd

14:30 uur

Locatie
Sociëteit SEXYLAND, Ms. van Riemsdijkweg 39 in Amsterdam

header_img
De School

Maker: Kennisland

Rechten:

Original

Download
25 april 2018

Om tijd en ruimte te scheppen voor ontmoeting, bezinning, om te blijven leren en om het onderwijs te vernieuwen hebben we tussenruimtes++Van hokjesgeest naar tussenruimteKimon schreef eerder het opiniestuk ‘Van hokjesgeest naar tussenruimte in het onderwijs‘ over de gesegmenteerde en naar binnen gerichte organisatie van het onderwijs en de geringe uitwisseling tussen scholen, sectoren, opleidingsniveaus, leraren en de rest van de samenleving. nodig. Een tussenruimte maakt het mogelijk om aan de waan van de dag te ontsnappen en in een ongewone samenstelling te werken aan de uitdagingen van het onderwijs. Tijdens het tussenruimte-experiment onderzoeken we samen de betekenis van een tussenruimte, leren we bestaande tussenruimtes kennen en ontdekken we nieuwe tussenruimtes: wat zou jij willen bereiken met een tussenruimte, hoe zou die tussenruimte eruit zien?

Sinds Kennisland ruim tien jaar geleden is gestart met het werken aan het innovatief vermogen van het onderwijsveld, heeft het onderwijs zich op vele terreinen ontwikkeld. Toch zien we dat écht ambitieuze verandering nog dun gezaaid is en langzaam gaat. Zo is er onder andere nog te weinig uitwisseling tussen scholen, sectoren, opleidingsniveaus, leraren en de rest van de samenleving.

Voor ons als onderwijsteam van Kennisland blijft het de uitdaging om deze eilandcultuur te doorbreken en het onderwijs samen met het veld te blijven vernieuwen, terwijl de waan van de dag ons vooral dwingt om te blijven doen wat we al deden. Daarvoor hebben we tussenruimtes nodig. Een tussenruimte om hardnekkige patronen te doorbreken en in verrassende samenstellingen te kunnen focussen op de essentiële uitdagingen van onderwijs in de samenleving.

Samen nieuwe tussenruimtes vormgeven

Tijdens ons tussenruimte-experiment willen we samen verkennen welke tussenruimtes er nodig zijn in de huidigeEr is nog altijd te weinig uitwisseling tussen scholen, sectoren, opleidingsniveaus, leraren en de rest van de samenleving. samenleving en specifiek in het onderwijs. We nodigen iedereen dan ook uit om deze middag samen nieuwe tussenruimtes te ontwerpen. Welke tussenruimte zou jij in het leven willen roepen, waarom en in welke vorm?

Om de fantasie vast te prikkelen zullen in ieder geval drie onderwijsvernieuwers hun invulling van een tussenruimte te delen:

  • Eva Vesseur, met Klein Amsterdam: een school met als missie de stad als leerrijke omgeving te benutten. Zij kijken ver voorbij de muren van het schoolgebouw en hebbeneen tussenruimte geschept om de samenleving de school binnen te halen en andersom.
  • Marco Snoek, met het Beroepsbeeld voor de Leraar: een pleidooi voor een breder perspectief op het beroep en de loopbaan van de leraar. Kortom, een pleidooi voor meer tussenruimte voor de leraar om oa. ook ontwerper, beleidsmaker en coach te zijn binnen het onderwijs.
  • Emer Beamer, met Designathon Works: een methode waarin leerlingen eigenaarschap krijgen  over wat zij leren en hoe zij dit leren. Leerlingen krijgen de tools aangereikt om nieuwe skills te leren, die zij nodig hebben om de vraagstukken van deze tijd op te lossen.
  • …en meer!

Praat, denk en experimenteer mee en ontmoet mensen met een vernieuwende kijk op onderwijs en de samenleving. Praat, denk en experimenteer mee en ontmoet mensen met een vernieuwende kijk op onderwijs en de samenleving. Er is een beperkt aantal plekken, maar je kan je nog aanmelden. Meld je aan via dit formulier en laat ons weten dat je erbij bent!

Programma

  • Inloop vanaf 14.30 met koffie en thee
  • Welkom: het belang van tussenruimte in het onderwijs
  • Inspiratie: pitches van tussenruimte-voorbeelden
  • Open Space++Open SpaceOpen Space is een conferentiemodel ontwikkeld door Harrison Owen. Tijdens een Open Space mag iedereen een onderwerp inbrengen voor op de agenda en ben je vrij om aan te sluiten bij een onderwerp naar keuze.: samen op zoek naar nieuwe tussenruimtes
  • Slotwoord
  • Borrel vanaf 17:30 uur

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/werk-aan-onderwijsvernieuwing-tijdens-ons-tussenruimte-experiment/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/werk-aan-onderwijsvernieuwing-tijdens-ons-tussenruimte-experiment/