Werkconferentie Agenda Stad 2016 | Waar steden het verschil maken

Naast een inspirerend plenair programma biedt de conferentie diverse workshops gericht op kennisuitwisseling, nieuwe ontmoetingen en het aanreiken van methodes voor slimme en duurzame samenwerking.


Tijd

10.00 - 17.00

Locatie
Igluu, Eindhoven

27 oktober 2016

Met Agenda Stad leveren steden een krachtige bijdrage aan de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat. Steden groeien wereldwijd. De productiviteit groeit er harder, zo ook in Nederland en Europa. Door verstedelijking kan de leefbaarheid ook onder druk komen te staan. Met Agenda Stad hebben steden en de rijksoverheid zich samen met maatschappelijke partners gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen.

Dit doet Agenda Stad door samen te werken in inmiddels negen City Deals en in acht Europese Partnerships. De City Deals en Partnerships worden gesloten rond concrete maatschappelijke transitieopgaven zoals energie, mobiliteit, klimaatadaptatie, veiligheid, sociale inclusie en verstedelijking.

Op donderdag 27 oktober gaan we deze City Deals++City DealsLees hier meer over de City Deals., Partnerships en de Agenda voor de Stad verder brengen in Eindhoven tijdens de werkconferentie ‘Waar steden het verschil maken’. Naast een inspirerend plenair programma biedt de conferentie diverse workshops gericht op kennisuitwisseling, nieuwe ontmoetingen en het aanreiken van methodes voor slimme en duurzame samenwerking. Er is ook de mogelijkheid inspiratie op te doen op de Dutch Design Week++Dutch Design WeekBekijk hier wat er allemaal te zien is tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven..

Chris Sigaloff over stadmakers

Op de conferentie, die wordt geopend door wethouder Staf Depla uit Eindhoven verwelkomen we verschillende topsprekers. Dit zijn onder andere public service innovator Ruth Kennedy (Innovation Unit, UK), professor Maarten Hajer (Urban Futures), Dr. David Hamers (Planbureau voor de Leefomgeving en Lector Design Academy Eindhoven), Chris Sigaloff (directeur Kennisland)++Stadmakers in NederlandDe basis van haar presentatie zal gaan over de publicatie ‘Stadmakers in Nederland’ in het kader van de Challenge Stad van de Toekomst. en Dutch Urban Envoy Nicolaas Beets (Urban Agenda).

Uitnodigingen voor de werkconferentie zijn op naam verzonden. Wil je graag aanwezig zijn? Stuur dan een mail met je naam, functie en organisatie naar info@werkconferentieagendastad2016.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/werkconferentie-agenda-stad-2016-waar-steden-het-verschil-maken/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/werkconferentie-agenda-stad-2016-waar-steden-het-verschil-maken/