Werken aan de Wakkere Stad

De samenleving vernieuwt zich steeds verder doordat de leefwereld van burgers, buurten en wijken door de vele burgerinitiatieven een nieuwe maatschappelijke energie toont. Hoe beweeg je als lokale overheid mee met deze nieuwe maatschappelijke energie?


Tijd

9:30-17:00

Locatie
Maitland Theater, Driebergen

16 juni 2016

De meeste synergie ontstaat als inwoners, professionals, ambtenaren en bestuurders maatschappelijke vernieuwingen samen oppakken. Maar daarvoor moeten ze ook samen de draai maken voor de volgende stap en zo bouwen aan de Wakkere Stad++Wakkere StadDeze aankondiging is overgenomen van de website van Werken aan de Wakkere Stad. Je vindt er meer informatie over het programma.: een nieuwe, krachtige en betrokken samenleving waar bewoners gemeenschapskracht tonen. Overheid en maatschappelijke organisaties doen een stap terug, maar faciliteren en ondersteunen de initiatieven; langzaam leiderschap ten top!

De praktijk is echter weerbarstiger. Overheid en professionals moeten zich echt andere vaardigheden en een andere houding aanmeten, inwoners moeten leren gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor hun leefwereld.

Wake-up call voor gemeenschapskracht

Overheidsfunctionarissen (ambtenaren, bestuurders, politici) en professionals uit de semi-overheid ( zorg, onderwijs, politie en werkgelegenheid) krijgen houvast, inspiratie en voorbeelden aangereikt om met elkaar te bouwen aan de wakkere stad. Met als doel: het organiseren van wakkere gemeenten; samen met (buurt)bewoners bewust zijn van de beweging in je buurt, wijk, netwerk en stad.

Wat je kunt verwachten op 16 juni:

  • Hoe ga je als lokale overheid om met de ‘nieuwe maatschappelijk energie’.
  • Vernieuwing en verandering door interactie met de mensen om je heen.
  • De veranderende rol van ambtenaren en professionals; van spelbepaler naar facilitator.
  • Concrete voorbeelden van actief organiseren van gemeenschapskracht
  • En nu? Hoe versterk jij de de gemeenschapskracht van je stad of gemeente?

Kennisland en de Wakkere Stad

Chris Sigaloff pleit met haar lezing voor onderzoek doen en beleid maken met burgers. 2015 was het jaar van de decentralisaties en de participatiesamenleving. Maar hoe werkt het nu echt: onderzoek doen, beleid maken en nieuwe diensten ontwerpen met burgers? In samenwerking met diverse gemeentes heeft Kennisland diverse ‘Social Labs’ opgezet: een tijdelijke experimenteerplek om de leefwereld van burgers en de systeemwereld van organisaties die hen proberen te helpen dichter bij elkaar te brengen. Chris vertelt over de aanpak, de opbrengsten en de uitdagingen van op een open manier beleid maken samen met burgers. Enkele speerpunten:

  •  Beginnen bij burgers
  •  Nieuwe verbindingen tussen de leef en de systeemwereld
  • Samen kennis & beleid creëren

Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden op de website van Werken aan de Wakkere Stad.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/werken-aan-de-wakkere-stad/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/werken-aan-de-wakkere-stad/