Workshop ‘Zorgdragers’ Innovate Festival 2019

Nederland vergrijst in een rap tempo. Tot 2060 neemt het aantal ouderen toe tot meer dan een kwart van de totale bevolking. Het aantal werkenden neemt echter af. Hoe zorgen we ervoor dat al deze ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben? Tijdens deze workshop op 4 oktober zoomen we in op de stad Arnhem en proberen we met een diverse groep mensen tot nieuwe oplossingsrichtingen te komen voor dit grote maatschappelijke vraagstuk. Denk je met ons mee?


Tijd

13.00-17.00 uur (inloop 12.30)

Locatie
DAZO, Spijkerstraat 125, Arnhem

header_img
Ouder stel op een bank

Hoe krijgt iedereen de zorg die nodig is, nu en in de toekomst?

Maker: Marcel Oosterwijk

Rechten:

Original

Download
Hoe krijgt iedereen de zorg die nodig is, nu en in de toekomst?
04 oktober 2019

Van de naar verwachting bijna 18,5 miljoen inwoners in ons land in 2060 zullen er 4,8 miljoen 65 jaar of ouder zijn (1,5 miljoen meer dan nu) waarvan twee miljoen zelfs tachtig jaar of ouder (1,2 miljoen meer dan nu). Denk je eens in wat voor uitdagingen dat met zich meebrengt! Want tegenover deze ouderen staan minder werkenden die het belastinggeld op moeten brengen om deze groeiende groep ouderen de zorg te kunnen bieden die nodig is. Tijdens deze workshop op het Innovate Festival 2019++Innovate FestivalGedurende het driedaagse INNOVATE Festival laat Gelderland op allerlei manieren zien hoe innovatief de provincie is en hoe ze de uitdagingen van morgen aangaan. Met meer dan 150 deelnemers op het gebied van kunst, wetenschap en techniek, in de vorm van events, workshops, masterclasses, lezingen, hackathons en exposities. Meer informatie scherpen we de vragen aan en verkennen we oplossingsrichtingen.

Terwijl Nederland steeds meer vergrijst, blijven de instituties op de oude manier oplossingen bieden. Daarom lopen we – nu al, maar in de nabije toekomst nog veel harder – tegen de grenzen aan van wat we acceptabele zorg, een prettig leven of gezond samenleven vinden. Voor de nieuwe vragen die uit de vergrijzing ontstaan, kunnen we niet op de oude manier oplossingen vinden. Hoe komen we tot nieuwe, toekomstbestendige oplossingen? En wat is ervoor nodig om vandaag al met de toekomst aan de slagVoor de nieuwe vragen die uit de vergrijzing ontstaan, kunnen we niet op de oude manier oplossingen vinden. te gaan?

Grote vragen, maar laten we klein en dichtbij beginnen, want het Innovate Festival richt zich op innovatie in Gelderland. Hoe ziet dit probleem er in Arnhem uit? Waar willen we naartoe? Welke mogelijke oplossingen zien we? Wie en wat hebben we nodig om die in praktijk te brengen?

Diverse groep mensen kan zorgen voor nieuwe inzichten 

Bovenstaande vragen willen we graag in een relevante groep behandelen. Die groep is met opzet divers: mensen uit de woningbouw, de huisvesting, de zorg, de technologie, sociale innovatie en ontwerp. Mensen die elkaar nog niet kennen en mensen die meestal niet samenwerken aan de grote vragen van onze tijd. Én de mensen die wellicht een ander licht laten schijnen op de vragen en de oplossingen.

OPA, Kennisland, CASA en de Hogeschool Arnhem Nijmegen nodigen jou van harte uit als onderdeel van deze groep, om te beginnen voor een workshop op 4 oktober om 13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur). We hopen met deze workshop tot een aanscherping te komen van de vraag en enkele mogelijke oplossingsrichtingen te verkennen. Wij bundelen het resultaat in een presentatie en delen die met partijen die er direct mee aan de slag kunnen.Wij bundelen het resultaat van de workshop in een presentatie en delen die met partijen die er direct mee aan de slag kunnen.

Voorbeelden van hoe het anders kan, beter kan

Een van de cases die aan bod komen is de ‘Herbergier’, een kleinschalige woonvoorziening voor zestien mensen met dementie die 24-uurszorg nodig hebben. De bewoners en de verantwoordelijke zorgverleners wonen er op een zo gewoon mogelijk manier met elkaar samen. Korte communicatielijnen, warmte en persoonlijke aandacht staan er centraal. Er zijn inmiddels 43 Herbergiers in Nederland. Huiselijke omgevingen met een focus op veiligheid, aandacht, warmte en geborgenheid. Wat is het geheim achter deze andere vorm van wonen?

Meld je aan via info@o-p-a.nl en kijk voor meer informatie op de festivalwebsite.

Graag tot 4 oktober!

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/events/workshop-zorgdragers-innovate-festival-2019/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/events/workshop-zorgdragers-innovate-festival-2019/