Michèl de Vries
Michèl de Vries

Maker: Kennisland

Rechten:

Download

Senior adviseur onderwijs en jeugd

Michèl de Vries

LinkedIn-profiel

Michèl is senior adviseur onderwijs en jeugd bij Kennisland. Ontwikkeling en vernieuwing vanuit de praktijk vormen een rode draad in zijn werk en ervaring. Voor Michèl behoort het zwaartepunt van vernieuwing bij leraren, lerarenopleiders en medewerkers van organisaties in de jeugdsector te liggen. De jeugd, de jongeren of leerlingen staan centraal. Daar ligt volgens hem de sleutel tot verandering. 

Kennisland en Michèl werken al langer samen. Zo heeft hij bijgedragen aan de doorontwikkeling van ons landelijke programma Onderwijs Pioniers++Onderwijs PioniersOnderwijs Pioniers was een antwoord op ‘top-down’ vernieuwingen in het onderwijs. Leraren verbeterden zelf hun werkomgeving en vernieuwden het onderwijs. Het programma maakte leraren eigenaar van vernieuwing op school en van hun eigen leerproces. In 2015 evolueerde het programma tot het LerarenOntwikkelFonds. Lees meer , dat later uitgroeide tot het LerarenOntwikkelFonds++LOFEen subsidieregeling die onderwijsinnovatie van onderop stimuleert in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en deels in het mbo. Leraren kregen twee jaar lang financiële en procesmatige ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun innovatieve ideeën. Naast het stimuleren van onderwijsontwikkeling, draait het om de professionele ontwikkeling van leraren zelf. Lees meer (LOF). Erkenning van het innovatieve vermogen van leraren en andere onderwijsprofessionals staat daarbij centraal. Hun leiderschap en eigenaarschap zijn cruciaal voor een omgeving waarin jonge mensen de best mogelijke ondersteuning krijgen in hun ontwikkeling. De huidige zorg voor de jeugd vraagt om de nodige creativiteit die hij vanuit Kennisland wil inbrengen zodat we de jeugdzorg in brede zin afstemmen op andere beleidsdomeinen. 

Michèl is een nieuwsgierige idealist met een focus op goed onderwijs en talentontwikkeling. Hij zet zich graag in voor het versterken van het lerend vermogen van leraren en ziet zichzelf als een onderwijsdromer die fundamenten bouwt onder luchtkastelen. Michèl gelooft in een leven lang ontwikkelen. Omdat de leraar in hem meer impact wilde maken, ging hij zich steeds meer bezighouden met democratisering, kansengelijkheid, inclusiviteit en diversiteit. 

Hij stond aan de wieg van ‘Opleiden in school’, een dieptepilot van het toenmalige samenwerkingsverband Hogeschool Arnhem (HAN) en Openbaar onderwijs Arnhem. Als MT-lid van een po-school droeg hij bij aan een succesvol verbeterprogramma’‘Een verbetercultuur kun je niet top-down opleggen.’ voor een aanvankelijk zwak beoordeelde basisschool. Als verenigingsmanager en voorman van Velon heeft Michèl bijgedragen aan het manifesteren van de beroepsvereniging van lerarenopleiders als bindende factor voor alle lerarenopleiders in Nederland. Goede lerarenopleiders leiden immers goede leraren op. Michèl belegt samen met leraren, onderzoekers en wetenschappers de opbrengsten van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) in het project OntwikkelKracht++OntwikkelKrachtOntwikkelkracht wil de kwaliteit van het onderwijs duurzaam versterken, door de verbinding tussen onderwijs, ontwikkeling en onderzoek te verstevigen. Hiervoor is een budget van 332 miljoen euro vrijgemaakt vanuit het Nationaal Groeifonds. Lees meer .

Michèl woont met partner en dochter nét over de grens bij Nijmegen waar hij geniet van de weidsheid en de prachtige natuur. Hij organiseert jaarlijks samen met de dorpsbewoners een internationaal muziekfestival om de culturele diversiteit van de dorpsbewoners te vieren. Hij leest graag en geniet van skiën, reizen en muziek. Michèl maakt zelf ook graag muziek met zijn band als zanger en toetsenist.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/mensen/michel-de-vries/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/mensen/michel-de-vries/