164 aanmeldingen Leiderschap in Cultuur

Op dit moment is de programmaleiding druk bezig met de selectie van de eerste 20 deelnemers.


  • Betrokken KL'ers
17 september 2013

Op 13 september, de laatste dag van de inschrijvingstermijn, hebben nog 60 mensen zich aangemeld voor Leiderschap in Cultuur. Daarmee komt het totaal aantal inschrijvingen op 164, een veelbelovende score. 

Het succes van het programma is afhankelijk van een uitgebalanceerde groepssamenstelling, omdat het leren van en met elkaar een van de meest essentiële leerprincipes is. Daarom streven we naar een grote diversiteit aan deelnemers.

Op dit moment is de programmaleiding druk bezig met de selectie van de eerste 20 deelnemers. Zij gaan begin november van start. De overige 144 inschrijvers krijgen voor 1 oktober te horen of ze op de wachtlijst komen voor de volgende lichting.

Binnenkort gaat de website www.leiderschapincultuur.nl live. Op die plek is nu al een tijdelijke website met de belangrijkste informatie te vinden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/164-aanmeldingen-leiderschapsprogramma-linc/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/164-aanmeldingen-leiderschapsprogramma-linc/