326 aanmeldingen voor Leiderschap in Cultuur 4!

In september start een nieuwe lichting van 40 cultuurprofessionals met leerprogramma Leiderschap in Cultuur. De inschrijving hiervoor startte op 15 december en is gesloten op 31 maart om 23:59:59 uur.


header_img
Roltrap in het Stedelijk Museum

Maker: Gerard Stolk

Rechten:

Download
Roltrap in het Stedelijk Museum
1 april 2016

In september start een nieuwe lichting van 40 cultuurprofessionals met leerprogramma Leiderschap in Cultuur++Leiderschap in CultuurZie ook onze case ‘Leiderschap in de culturele sector’.. De inschrijving hiervoor startte op 15 december en is gesloten op 31 maart om 23:59:59 uur. Wij zijn blij verrast met de belangstelling: uit heel Nederland hebben cultuurprofessionals zich aangemeld. Een eerste blik levert uiteenlopende achtergronden, visies en kwaliteiten op. In totaal kregen wij 326 aanmeldingen binnen.

De komende weken worden alle inschrijfformulieren en cv’s zorgvuldig bekeken. Hierbij wordt uiteraard stilgestaan bij individuele kwaliteiten en leervragen. Daarnaast streven we naar grote diversiteit binnen de groep. Op basis van persoonlijke gesprekken wordt een groep van veertig deelnemers samengesteld.

Alle kandidaten ontvangen uiterlijk 9 mei (indien mogelijk eerder) bericht.

Zie ook de website www.leiderschapincultuur.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/326-aanmeldingen-leiderschap-cultuur-4/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/326-aanmeldingen-leiderschap-cultuur-4/