8 jaar Digitale Pioniers afgesloten op tweedaagse Summit

Meer dan 150 digitale pioniers en geïnteresseerden uit binnen- en buitenland kwamen bij elkaar om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en zich te mobiliseren voor de toekomst.


  • Betrokken KL'ers
1 november 2010

Afgelopen 28 en 29 oktober sloot Digitale Pioniers af in Trouw Amsterdam met een tweedaagse Summit. Meer dan 150 digitale pioniers en geïnteresseerden uit binnen- en buitenland kwamen bijeen om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en zich te mobiliseren voor de toekomst. Een waardevolle afsluiting van het succesvolle Kennisland-project dat sinds 2002 werd uitgevoerd met ondersteuning van het Ministerie van OCW.

De Summit inspireerde met keynotes van Juliana Rotich (Ushahidi), Adam Hyde (FLOSS Manuals), Alan Crabbe (Fundbreak), Anna Maybank (Social Innovation Camp) en Sameer Padania (Macroscope). En met presentaties van vele oude en nieuwe Digitale Pioniers zoals Bregtje Cals (Kiwah), Stef Kolman (OpenCarData) en Joep Kuijper (*openmargin).

Op de Summit werd samengewerkt in clinic-sessies rond typische Digitale Pioniers-onderwerpen zoals privacy en copyright en ronde tafel-gesprekken over diverse maatschappelijke thema’s zoals open overheid en onderwijs. Onder leiding van Marcel van der Drift & Arnoud van den Heuvel van Doe-Het-Niet-Zelf werden pioniers ter plekke aan elkaar gekoppeld om hun diensten uit te wisselen.

De Summit kwam tot een climax met de overhandiging van de actieagenda ‘Actifesto’ aan Europarlementariër Marietje Schaake (D66). Schaake onderstreepte de potentie van sociale media en de verwachting dat sociale media maatschappelijke uitdagingen kunnen oplossen. In haar reactie ging Schaake met name in op de behoefte en het belang van het bouwen van vertrouwen om hier bottum-up en vanaf de top aan te werken.

Het slotwoord werd gegeven door Hermineke van Bockxmeer van het Ministerie van OCW.

De Digitale Pioniersregeling en Digitale Pioniers Academie eindigen eind 2010. Kernelementen van Digitale Pioniers – klein geld, bottum up, flexibel en open – zullen in andere Kennisland-projecten zoals Onderwijs Pioniers, de parelprojecten van Beelden voor de Toekomst en de Sociale Innovatie Safari blijven voortbestaan.

Bekijk de foto’s van dag 1 en dag 2

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/8-jaar-digitale-pioniers-afgesloten-op-tweedaagse-summit/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/8-jaar-digitale-pioniers-afgesloten-op-tweedaagse-summit/