Advies voor slimmer onderwijs

Het Netwerk Onderwijs Innovatie heeft haar advies ‘Onderwijs kan zoveel slimmer’ gepresenteerd.


4 mei 2010

Afgelopen week heeft het Netwerk Onderwijs Innovatie haar advies ‘Onderwijs kan zoveel slimmer’ gepresenteerd. Dit netwerk, met als leden o.a. Alexander Rinnooy Kan, Robbert Dijkgraaf en KL’er Joeri van den Steenhoven, bekeek hoe het onderwijs zich beter kan voorbereiden op het lerarentekort en de roep om kwaliteit.

Het advies bevat vier stappen en concrete aanbevelingen om meer ruimte te maken voor vernieuwing en voor professionals om het onderwijs effectiever te organiseren.

Lees ook hun opinieartikel in Trouw hierover.
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/advies-voor-slimmer-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/advies-voor-slimmer-onderwijs/