Afronding Digitale Pioniers

Het project Digitale Pioniers gaat de laatste fase in. De meeste projecten zijn afgerond en anderen naderen hun voltooiïng. KL is druk bezig de ervaringen en lessen van de 100 projecten te verzamelen en te ontsluiten op de website www.digitalepioniers.nl. TNO voert momenteel een externe evaluatie van de regeling uit. Na de zomer weten we meer over hoe verder maar we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.


9 mei 2005

Het project Digitale Pioniers gaat de laatste fase in. De meeste projecten zijn afgerond en anderen naderen hun voltooiïng. KL is druk bezig de ervaringen en lessen van de 100 projecten te verzamelen en te ontsluiten op de website www.digitalepioniers.nl. TNO voert momenteel een externe evaluatie van de regeling uit. Na de zomer weten we meer over hoe verder maar we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Met veel projecten die de Digitale Pioniers hebben ondersteund gaat het bijzonder goed. Zo heeft de Kindertelefoon onlangs de Contact Center Promotion Award gewonnen, met name door hun vernieuwende chat-project. The Story of Boris (website inmiddels niet meer online) vertelt het verhaal van een oorlogsvluchteling die probeert te ontrafelen wat er is gebeurd in de oorlog waaraan hij is ontsnapt. Een observatiecamera registreert de sessies van de vluchteling bij zijn psychiater. Elke week wordt belangrijk beeldmateriaal gepubliceerd, zodat de kijker zelf een oordeel kan vormen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/afronding-digitale-pioniers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/afronding-digitale-pioniers/