Aftrap platform De Onderwijs Ondernemers

Op 29 mei vond de aftrap plaats van het platform voor basisscholen en ondernemers.


5 juni 2012

Op 29 mei vond de aftrap plaats van het platform De Onderwijs Ondernemers. Dit is een platform voor basisscholen en ondernemers. Zij willen samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en samenwerkingsvormen. Op 29 mei kwamen ruim 30 ondernemers bij elkaar in het kantoor van Kennisland om te verkennen op welke wijze en rond welke vraagstukken zij willen samenwerken met het onderwijs. 

Om deze samenwerking met basisscholen vorm te geven zijn de ondernemers in gesprek gegaan met twee vertegenwoordigers van basisscholen: Frum van Egmond (oprichter van De Noordwijkse School) en Gerwin Boevink (bestuursconsulent van onderwijsorganisatie Delta). Zij vertelden dat het voor basisscholen belangrijk is dat nieuwe producten niet leiden tot een hogere werkdruk van docenten en dat leermiddelen en methoden moeten aansluiten bij de leerdoelen die door de onderwijsinspectie worden gecontroleerd.

Daarna gingen de deelnemers aan de slag met de vraag: rond welk thema wil ik met scholen innovaties bedenken? En hoe ziet deze nieuwe lesmethode, schoolorganisatie, schoolomgeving of samenwerkingsvorm er dan uit? Na de eerste bijeenkomst kunnen ondernemers bepalen of ze verder willen met De Onderwijs Ondernemers. Om het platform een steuntje in de rug te geven willen we met deze ondernemers een aanvraag doen voor een Innovatieprestatiecontract, een subsidie van Agentschap NL voor ondernemers binnen het MKB om in samenwerking een innovatietraject uit te voeren.

Meer informatie over De Onderwijs Ondernemers is hier te vinden.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/aftrap-platform-de-onderwijs-ondernemers/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/aftrap-platform-de-onderwijs-ondernemers/