Al 1000 supporters op Voor je Buurt!

Ruim 1.000 supporters hebben de 23 initiatieven die nu op Voor je Buurt staan mogelijk gemaakt door geld te doneren of bij te dragen aan een taak. Daarmee zijn al 14 initiatieven succesvol gefinancierd.


  • Betrokken KL'ers
26 november 2013

Ruim 1.000 supporters hebben de 23 initiatieven die nu op Voor je Buurt staan mogelijk gemaakt door geld te doneren of bij te dragen aan een taak. Daarmee zijn al 14 initiatieven succesvol gefinancierd en 6 initiatieven zijn volop campagne aan het voeren. Hiermee is in totaal 90.000 euro opgehaald via Voor je Buurt. Wie zijn deze supporters? En wat kun je leren van de donaties en andere bijdragen van deze supporters?

Allemaal een tientje
Grofweg zijn er twee soorten supporters op Voor je Buurt. Aan de ene kant heb je particulieren en ZZP-ers die tussen de 5 en de 150 euro doneren. De meeste mensen geven een tientje (211 donateurs) of 50 euro (120 donateurs). Daarnaast heb je de bedrijven, overheden, woningcorporaties en fondsen die tussen de 100 en de 4.000 euro doneren.

Vrienden van de initiatiefnemers
En wie zijn de mensen die geld doneren via Voor je Buurt? Uit een enquête die door 73 donateurs is ingevuld blijkt dat een grote meerderheid van 84% van de supporters de initiatiefnemers persoonlijk kent. Het is dus belangrijk om je eigen netwerk aan te spreken als je wilt crowdfunden. Uit de enquête blijkt dat vooral het enthousiasme van de initiatiefnemers (89%), de kwaliteit van het initiatief (85%) en de relatie met de initiatiefnemer (68%) belangrijk worden gevonden bij de afweging om een bijdrage te leveren.

Foto: Moses (CC BY)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/al-1000-supporters-op-voor-je-buurt/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/al-1000-supporters-op-voor-je-buurt/