Apeldoorn Conference: Kennis, kunde, kassa?

Kopstukken van de Nederlandse en Engelse samenleving kwamen bijeen over de toekomst van het hoger onderwijs.


  • Betrokken KL'ers
6 april 2012

Op 12 en 13 maart kwamen kopstukken van de Nederlandse en Engelse samenleving in Manchester bijeen tijdens de Apeldoorn Conference om met elkaar te praten over de toekomst van het hoger onderwijs. Het hoger onderwijs is namelijk de motor van de kenniseconomie waarbij ondernemers, onderzoekers en het onderwijs slim met elkaar moeten samenwerken. Er werd niet alleen gepraat tijdens de conferentie maar ook gekeken. Manchester heeft namelijk de grootste universiteit in het Verenigd Koninkrijk, de belangrijkste motor van de economische groei in de stad. 

Deze economische opvatting over het hoger onderwijs is ook het beeld van ons huidig kabinet. In de strategische agenda voor het hoger onderwijs staat dat onderwijs primair dient om de verdiencapaciteit van Nederland te vergroten en het bedrijfsleven te ondersteunen. Ook in het topsectorenbeleid is het speerpunt om ons hoger onderwijs zo om te vormen, dat het meer in dienst staat van de economische topsectoren.

Nu is het een gewoonte geworden om het reilen en zeilen in onze samenleving vooral in economische termen te bezien. Zeker nu we in crisis zijn en flink moeten bezuinigen is de vraag ‘wat levert het op’ aan de orde van de dag. Maar het hoger onderwijs dient toch primair een pedagogisch doel? Het dient vooral te leiden tot de ontwikkeling van mensen zodat ze zelfstandig en authentiek kunnen participeren in de samenleving en zo mogelijk voor zichzelf en anderen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Je kan daar andere woorden voor kiezen, maar zoiets zou het toch moeten zijn. Niet de economische maar pedagogische waarden staan voorop.

Het hoger onderwijs heeft een maatschappelijke agenda. Dit betekent in een stad als Manchester dat de universiteiten zich niet alleen moeten richten op het bedrijfsleven maar ook op het grote aantal kansloze jongeren, op sociale cohesie in de stad, op integratie. Het hoger onderwijs niet alleen een motor voor de kenniseconomie maar ook voor een kansenmaatschappij. 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/apeldoorn-conference-kennis-kunde-kassa/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/apeldoorn-conference-kennis-kunde-kassa/