Bende Café ‘De ondernemende school’

Een initiatief van het Innovatorsnetwerk om kennisdeling en innovatie te bevorderen bij en vooral met schoolleiders.


  • Betrokken KL'ers
28 januari 2009

Op 21 januari vond het tweede Bende Café plaats bij Kennisland. Een initiatief van het Innovatorsnetwerk om kennisdeling en innovatie te bevorderen bij en vooral met schoolleiders. Ditmaal was het thema ‘Onderwijs en ondernemerschap’.

Dick Middelhoek gaf aan de hand van levendige praktijkvoorbeelden het belang van ondernemerschap voor scholen aan. Belangrijk is niet alleen dat scholen geld verdienen of dat leerlingen ondernemend leren, maar vooral ook dat scholen de problemen van nu en morgen op een ondernemende manier aanpakken. Wat vraagt dit van bestuurders? Hoe kunnen nieuwe verbindingen worden gelegd? Tussen leraren onderling, tussen scholen en de buitenwereld, tussen beleid en uitvoering? Het Innovatorsnetwerk: Wisdom of crowds binnen het onderwijs. Zie voor meer informatie elders op de KL-website of mail naar Chris Sigaloff (cs@kl.nl)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/bende-cafe-de-ondernemende-school/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/bende-cafe-de-ondernemende-school/