Bende Café voor innovators in het onderwijs

Op 9 april kwamen vernieuwers uit het onderwijs voor de tweede keer bijeen om ervaringen en kennis te delen.


  • Betrokken KL'ers
5 mei 2009

Op 9 april kwamen vernieuwers uit het onderwijs voor de tweede keer bijeen om ervaringen en kennis te delen. Ditmaal aan de hand van concrete vraagstukken van de deelnemers zelf.

De eerste casus was een op te zetten opleidingschool voor leraren met lef. De tweede was de persoonlijke observatie van een schoolleider uit het VO die constateert dat het tij zich tegen vernieuwing in het onderwijs begint te keren. Hij zou graag willen dat het Bende café een tegengeluid laat horen, en vernieuwers met elkaar verbindt. In dit licht werd ook gesproken over de nieuwe Maatschappelijke Innovatie Agenda van het OCW waarin de innovatiekracht van scholen centraal staat. Deze nieuwe koers kan als steun in de rug worden opgevat voor de actieve koplopers in het veld. Meer informatie over het innovatorsnetwerk: Chris Sigaloff (cs@kl.nl)

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/bende-cafe-voor-innovators-in-het-onderwijs/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/bende-cafe-voor-innovators-in-het-onderwijs/