Bendecafé 7 maart over ‘slimme scholen’

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat slimme scholen elkaar vinden en van elkaar leren?


  • Betrokken KL'ers
2 maart 2012

Op 7 maart organiseert de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) het zevende Bendecafé met als thema ‘slimme scholen’. Het Bendecafé is een ontmoetingsplek waar onderwijsinnovatie centraal staat en waar onderwijsvernieuwers ideeën uitwisselen en nieuwe inzichten opdoen om binnen de eigen school innovaties te realiseren.

Centraal staat de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat slimme scholen elkaar vinden en van elkaar leren? En hoe kunnen we in samenwerking met andere (regionale) netwerken de impact van onderwijsvernieuwing vergroten? André Wierdsma, professor Organiseren en co-creëren (Nyenrode), zal zijn visie op ‘slimme scholen’ delen. En er is uiteraard ruimte voor vraagstukken van deelnemers in de Solution Salon.

Lees hier verder of meld je direct aan
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/bendecafe-7-maart-over-slimme-scholen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/bendecafe-7-maart-over-slimme-scholen/