Bijeenkomst Creatieve Verdienmodellen

De eerste bijeenkomst tussen het projectteam Creatieve Verdienmodellen en de academische klankbordgroep vond plaats op 29 mei. Doel was om kritische feedback te krijgen over onze benadering en de selectiecriteria voor de casestudies. Die feedback heeft goed geholpen bij het afbakenen van ‘creatief ondernemerschap’ en het opstellen van spelregels voor het selecteren van cases.


  • Betrokken KL'ers
2 juli 2007

De eerste bijeenkomst tussen het projectteam Creatieve Verdienmodellen en de academische klankbordgroep vond plaats op 29 mei. Doel was om kritische feedback te krijgen over onze benadering en de selectiecriteria voor de casestudies. Die feedback heeft goed geholpen bij het afbakenen van ‘creatief ondernemerschap’ en het opstellen van spelregels voor het selecteren van cases.

Culturele en creatieve industrieën bevinden zich aan de risicovolle kant van de economie. Ze hebben te maken met hoge vaste kosten, grote onzekerheid over de uitkomst van het creatieve productieproces en een moeilijk vast te stellen marktvraag. We spreken van succesvol creatief ondernemerschap wanneer marktgrenzen worden vervormd of doorbroken (denk aan hoge vs. lage cultuur, innovatie vs. imitatie, niche vs. massa). Belangrijk is dat de potentiële eindgebruiker in de hele waardeketen in beeld blijft. Alleen dan kan creatieve arbeid succesvol worden omgezet in economische toegevoegde waarde.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/bijeenkomst-creatieve-verdienmodellen/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/bijeenkomst-creatieve-verdienmodellen/