Brandbrief tegen overheidscensuur

In de brief wordt erop aangedrongen het wetsvoorstel ingrijpend te wijzigen om zo de pers- en internetvrijheid in Nederland te waarborgen. 


  • Betrokken KL'ers
15 september 2010

Kennisland is een van de ondertekenaars van een vandaag aan de minister van Justitie gestuurde brandbrief. Deze door een groot aantal Nederlandse maatschappelijke organisaties, bedrijven, wetenschappers en bloggers ondertekende brief is een reactie op een onlangs gelanceerd wetsvoorstel dat naar onze mening overheidscensuur op het internet in de hand werkt. In de brief wordt erop aangedrongen het wetsvoorstel ingrijpend te wijzigen om zo de pers- en internetvrijheid in Nederland te waarborgen. 

Het conceptwetsvoorstel ‘Versterking bestrijding computercriminaliteit’ van demissionair minister Hirsch Ballin heeft vergaande gevolgen voor de vrijheid van Nederlandse internetters. Het voorstel maakt het mogelijk om delen van websites, blogs, maar ook persoonlijke pagina’s op websites als Facebook zonder tussenkomst van een rechter af te sluiten.

In deze brief wordt de minister opgeroepen om het conceptwetsvoorstel op drie punten aan te passen:

  • Ten eerste dat het alleen na tussenkomst van een rechter mogelijk moet zijn om toegang tot (delen van) een website te blokkeren. De minister wil in het wetsvoorstel de eis van deze rechterlijke toets schrappen.
  • Ten tweede dat het voorgenomen verbod op publicatie van niet-openbare informatie wordt heroverwogen.
  • Tot slot wordt de minister gevraagd om het voorgenomen verbod op het opnemen van eigen gesprekken te verduidelijken.

De brief is een initiatief van Bits of Freedom en is ondertekend door negentien maatschappelijke organisaties, waaronder Kennisland, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

De brief is daarnaast ondertekend door twintig experts uit de academische wereld, waaronder hoogleraar strafrecht Theo de Roos, hoogleraar informatiebeveiliging Bart Jacobs en hoogleraar informatierecht Bernt Hugenholtz. Tot slot is de brief ondertekend door bloggers, omroepen en internetondernemers, waaronder Bert Brussen, BNN en Sargasso.nl.

Bekijk hier de brandbrief

Bekijk hier het conceptwetsvoorstel

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/brandbrief-tegen-overheidscensuur/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/brandbrief-tegen-overheidscensuur/