Brede discussie over audiovisueel erfgoed in de les

Over het didactische potentieel van het AV-materiaal.


  • Betrokken KL'ers
2 januari 2012

Op 21 december organiseerde Kennisland in het kader van Beelden voor de Toekomst een expertsessie over het gebruik van audiovisueel materiaal in het onderwijs.

Onder de deelnemers bevonden zich afgevaardigden uit de erfgoedsector, docenten, leerlingen, onderwijskundigen en uitgevers. Daardoor kon de discussie over het didactische potentieel van het materiaal in de volle breedte worden gevoerd.

Centraal in de discussie en presentaties stond hoe met het gebruik van audiovisueel materiaal anders, beter en slimmer kan worden lesgegeven, hoe het materiaal het beste kan worden ingezet en wat er in gang moet worden gezet om dit waar te maken.

Kennisland gaat de komende tijd aan de slag met de uitkomsten en vervolgstappen.

Klik hier voor een foto-impressie en cartoons van Studio Riebel.
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/brede-discussie-over-audiovisueel-erfgoed-in-de-les/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/brede-discussie-over-audiovisueel-erfgoed-in-de-les/