Brinkhorst opent glasvezelnetwerk Drechtsteden

Feestelijke opening netwerk tijdens het symposium 'Breedband: toepassingen voor de non-profitsector'.


  • Betrokken KL'ers
1 maart 2006

In Dordrecht is in september de schop de grond ingegaan voor de aanleg van een glasvezelring. Op 1 maart is dit netwerk feestelijk geopend door minister Laurens Jan Brinkhorst.

Het netwerk verbindt 115 instellingen met elkaar en biedt mogelijkheden voor online dienstverlening op het gebied van zorg, onderwijs en wonen. Het netwerk is aangelegd in opdracht van Stichting Breedband Drechtsteden. Deze stichting is een samenwerkingsverband tussen 16 non-profit instellingen uit de regio Drechtsteden, die gezamenlijk zo goedkoop mogelijk netwerkverbindingen willen inkopen.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/brinkhorst-opent-glasvezelnetwerk-drechtsteden/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/brinkhorst-opent-glasvezelnetwerk-drechtsteden/