Buiten naar binnen brengen in Purmerend

Kennisland werkt samen met de gemeente Purmerend aan een doorbraak. De gemeente wil slimmer gaan werken en een andere 'rol' gaan vervullen in haar omgeving. 


  • Betrokken KL'ers
7 januari 2011

Kennisland werkt samen met de gemeente Purmerend aan een doorbraak. De gemeente wil slimmer gaan werken en een andere ‘rol’ gaan vervullen in haar omgeving. Tijdelijke multidisciplinaire teams die zijn samengesteld uit leidinggevenden en wethouders werken aan prangende kwesties als wijkontwikkeling, ketensamenwerking, digitalisering en bezuinigingen. 

Belangrijke succesfactor is dat de kwesties zelf centraal staan, niet de posities of functies van individuen. Daarnaast worden teams uitgedaagd letterlijk de straat op te gaan om het ‘buiten’ naar ‘binnen’ te brengen.

Sinds de start in mei 2010 zijn er al veel innovatieve ideeën ontstaan en nieuwe relaties gelegd met burgers, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De doorbraak wordt ondersteund met een leerplatform waar thema’s als leiderschap, samenwerking, verandermanagement en de organisatiecultuur op de agenda staan.

Er duiken ook fundamentele vragen op zoals: Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van een gemeentelijke organisatie? Handelen en ervan leren blijkt een goede combinatie te zijn. Dominante logica’s ter discussie stellen en nieuwe uitproberen.

Meer informatie: Iselien Nabben (in@kl.nl

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/buiten-naar-binnen-brengen-in-purmerend/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/buiten-naar-binnen-brengen-in-purmerend/