Buma/Stemra maakt gebruik CC-licenties structureel

Pilot tussen CC-NL en Buma/Stemra omgezet in permanente regeling.


  • Betrokken KL'ers
16 mei 2013

Buma/Stemra heeft gisteren ingestemd met het omzetten van de in 2007 begonnen pilot tussen Creative Commons Nederland en Buma/Stemra in een structureel aanbod voor hun leden. De in 2007 begonnen pilot stelde aangeslotenen van Buma/Stemra in staat om sommige van hun werken onder de voorwaarden van een van de drie Creative Commons-licenties te publiceren die alleen niet-commercieel hergebruik toestaan.

Door middel van de pilot werd voor het eerst mogelijk om de voordelen van collectief rechtenbeheer met de flexibiliteit van de Creative Commons-licenties te combineren. Creative Commons Nederland is dan ook blij met het besluit om de pilot na 6 jaar om te zetten in een structurele regeling. Hiermee komt een einde aan een succesvolle en toonaangevende samenwerking tussen CC-NL en Buma/Stemra.

De pilot, die in 2007 na intensieve onderhandelingen opgezet werd, was wereldwijd de eerste samenwerking tussen Creative Commons en een collectieve beheersorganisatie. Aan het begin van de pilot bestonden er nog fundamentele twijfels of het mogelijk was om collectief rechtenbeheer en individueel rechtenbeheer à la Creative Commons te combineren zonder de onderliggende principes van collectief rechtenbeheer te ondermijnen. In de praktijk werd snel duidelijk dat deze twijfels ongegrond waren. Inmiddels heeft de pilot in een aantal andere Europese landen zoals Frankrijk en Denemarken navolging gevonden. Ook worden Creative Commons-licenties die niet-commercieel gebruik toestaan onderdeel van de plannen voor een richtlijn over collectief rechtenbeheer van de Europese Unie.

Samen met onze partners van Buma/Stemra mogen wij er trots op zijn dat we met de pilot een impasse tussen collectief rechtenbeheer en opencontentlicenties overwonnen hebben. Door het omzetten van de pilot in een structureel aanbod kunnen de aangeslotenen van Buma/Stemra ook in de toekomst deze Creative Commons-licenties inzetten.

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-out-of-office-23-kleine-stapjes-naar-open-toegang-tot-kennis/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/terugblik-out-of-office-23-kleine-stapjes-naar-open-toegang-tot-kennis/