Chris Sigaloff bij de Onderwijsagenda

Het onderwerp was vernieuwing in het onderwijs, de noodzaak om van scholen slimmere en lerende organisaties te maken en hoe dat te stimuleren.


  • Betrokken KL'ers
20 februari 2010

Eind januari was Chris Sigaloff openingsspreker bij een debat van de Volkskrant Onderwijs Agenda. Het onderwerp was vernieuwing in het onderwijs, de noodzaak om van scholen slimmere en lerende organisaties te maken en hoe dat te stimuleren.

Kernpunt in haar betoog was dat scholen zelf meer verantwoordelijkheid moeten krijgen en nemen. Er heerst teveel een sfeer van geïnstitutionaliseerd wantrouwen, waardoor veel leraren en schoolleiders een overmaat aan regeldruk en rompslomp ervaren. En ze worden te weinig aangesproken op hun professionaliteit. Daar moet meer ruimte voor komen.

Dezelfde dag publiceerde zij ook een artikel over bureaucratie in het onderwijs dat mede gebaseerd was op het laatste onderzoek van de Kafkabrigade. Dit is later ook gepubliceerd op Scienceguide onder de titel ‘Hoe ruim je rompslomp op’.
 

Deze tekst heeft een Creative Commons Naamsvermelding-licentie (CC BY) en is gekopieerd van de Kennisland-website. Ga voor de volledige versie met afbeeldingen, streamers en noten naar https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-bij-de-onderwijsagenda/

This text has a Creative Commons Attribution License (CC BY) and has been copied from the Kennisland website. For a full version with images, streamers and notes go to https://www.kl.nl/nieuws/chris-sigaloff-bij-de-onderwijsagenda/